Trenčiansky hrad zhasnutím podporí Hodinu Zeme.

Trenčiansky hrad zhasnutím podporí Hodinu Zeme.

V sobotu 26.3.202220.30 sa osvetlenie Trenčianskeho hradu symbolicky zhasne ako znak podpory projektu Hodina Zeme. Podujatie každoročne spája mestá, firmy i jednotlivcov vo viac ako 190 krajinách sveta. Symbolickým zhasnutím spoločne upriamujú pozornosť na environmentálne hrozby, ktorým čelí naša planéta.

Každý rok vypínajú osvetlenie hrady, zámky, mestá i obce, ale aj reklamy súkromných spoločností. Do kampane sa však môžeme zapojiť aj ako jednotlivci a to zhasnutím svetiel v našich domácnostiach a snahou o úpravu nášho spotrebiteľského správania, ktoré ovplyvňuje životné prostredie po celom svete. Symbolické zhasnutie bude vyjadrením solidarity a volaním po bezpečnej, spravodlivej a udržateľnej budúcnosti pre všetkých.

Hodina Zeme vznikla z iniciatívy WWF v roku 2007 v Austrálii a upozorňovala na dôsledky zmeny klímy. Postupne sa podujatie rozšírilo do viac ako 190 krajín.Od roku 2011 sa koná aj na Slovensku, a to z iniciatívy Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV a Slovenského zväzu astronómov. 

Spočiatku Hodina Zeme u nás upriamovala pozornosť na svetelné znečistenie. Od roku 2016 sa k organizovaniu podujatia pridalo WWF Slovensko a kampaň zamerala pozornosť na dôsledky klimatickej krízy, poškodzovanie prírody, vymieranie druhov rastlín a zvierat a pozýva ľudí a firmy, aby zmenili správanie a snažili sa žiť v rámci limitov planéty.