Zreštaurovanie historických tlačí.

Zreštaurovanie historických tlačí.

V priebehu uplynulého roka 2018 sa Trenčianske múzeum v Trenčíne rozhodlo nechať zreštaurovať dve vzácne tlače z historického fondu svojej knižnice. Odborné reštaurovanie so zreteľom na zachovanie pôvodnosti, autenticity a špecifickosti ručného papiera a knižných väzieb zrealizovala Mgr. Barbora Němečková, ArtD. z katedry reštaurovania VŠVU v Bratislave. Cieľom reštaurovania bolo zlepšenie stavu starých tlačí, ich stabilizácia a potreba ich zachovania pre budúce generácie. Zreštaurované knihy prebralo múzeum ako malý predvianočný darček koncom roka 2018 a v súčasnosti sú dostupné k bádaniu v knižnici Trenčianskeho múzea v Trenčíne.

Zreštaurované knihy:

1.      SÁNCHEZ, Thomas: DE SANCTO MATRIMONII SACRAMENTO DISPUTATIONUM.

( O sviatosti stavu manželského, 2. a 3. diel) 

Autor knihy Tomas Sánchez ( 1550 – 1610 ) bol španielsky jezuita, znalec cirkevného práva a uvedené dielo sa považuje za jednu z najdôležitejších prác, ktorá pojednáva o manželskom a rodinnom práve v západnej Európe v 16. a 17. storočí. Žiadne iné dielo v čase Tridentského koncilu nevyvolalo toľko kontroverzií a polemík u náboženských autorít tých čias ako práve Sánchezova rozprava o manželstve a jeho sviatosti. Hodnotu knihy zvyšuje fakt, že niektoré časti 3. zväzku boli od r. 1627 na Indexe zakázaných kníh. Tlač pochádza z rodovej knižnice šľachtickej rodiny Zamarovských, ktorá je v počte viac ako 4000 exemplárov uložená v knižnici Trenčianskeho múzea a považuje sa za jednu z najzachovalejších rodových knižníc na Slovensku. 

2.      PROROKOWÉ A KNIHY MACHABEJSKÝ A DRUHÝ DÍL BIBLI TOTIŽTO NOWÝ ZÁKON.

      ( 2. a 3. diel ) 

Jedná sa o prvú úplne českú katolícku Bibliu, ktorej základom bola latinská tridentská     Vulgata s prihliadnutím k Biblii benátskej. Preklad vypracovali jezuiti a svoj názov dostala vďaka tomu, že bola vydaná nákladom „Dědictví svatého Václava“. Vyšla v Prahe v troch častiach v roku 1677, 1712 a 1715. Kniha má koženú väzbu a rozmery 22 x 34 cm.

„Každá z uvedených kníh bola pred reštaurovaním v rôznom stupni poškodenia. Chýbali strany, mnohé zo zachovaných strán vrátane titulných listov boli značne poškodené, absentovali časti papierovej podložky, predsádok a prídoští.  Uvoľnené knižné väzby boli v rámci postupu reštaurovania spevnené, očistené a obe tlače boli zároveň vydezinfikované.“, vysvetlila knihovníčka Alica Krištofová. 

„Z dôvodu komplexného systému ochrany fondov plánuje vedenie Trenčianskeho múzea v Trenčíne postupne zreštaurovať aj ďalšie historické knižničné dokumenty. Pevne veríme, že aj týmto spôsobom pomáha Trenčianske múzeum v Trenčíne uchovávať dôležité hodnoty nášho kultúrneho dedičstva pre budúce generácie.“, doplnil riaditeľ Peter Martinisko.

Nakoľko sa v knižničnom fonde Trenčianskeho múzea v Trenčíne nachádza aj 20 tlačí zo 16. storočia a 52 tlačí zo 17. storočia, vyhlásilo Ministerstvo kultúry SR v roku 2002 tieto knihy za historické knižničné dokumenty. Vychádzalo sa zo skutočnosti, že sa jedná o mimoriadne vzácne dokumenty a významné slovacikálne tlače.

Fotogaléria

10 fotografií