146. výročie narodenia Ľudmily Podjavorinskej

146. výročie narodenia Ľudmily Podjavorinskej

Pred 146 rokmi, 26. apríla 1872, sa v Bzinciach pod Javorinou narodila jedna z najvýznamnejších slovenských spisovateliek Ľudmila Riznerová Podjavorinská. Milovala rodný kraj, ale podstatnú časť svojho života prežila v Novom Meste nad Váhom. V jej rodnom dome v Bzinciach pod Javorinou sa nachádza jedna z expozícii Trenčianskeho múzea v Trenčíne.

Podjavorinská bola prvou slovenskou poetkou, ktorá vydala svoje básne knižne a jej literárne umenie si vysoko cenili aj súčasníci ako Svetozár Hurban Vajanský či Pavol Országh Hviezdoslav. Je považovaná za zakladateľku modernej slovenskej literatúry pre deti (najznámejšie diela Zajko Bojko, Čin-čin...).

V roku 1947 bola menovaná za národnú umelkyňu. Svoj literárne plodný život dožila 2.3. 1951 v Novom Meste nad Váhom.

Mgr. Martin Vincurský

Historik

Trenčianske múzeum v Trenčíne