230. rokov od vyhorenia Trenčianskeho hradu

230. rokov od vyhorenia Trenčianskeho hradu

Trenčiansky hrad bol od svojho vzniku vďaka dobrej polohe mocnou a nedobytnou pevnosťou. Najslávnejšie časy prežíval koncom 13. a začiatkom 14. storočia za vlády Matúša Čáka Trenčianskeho. Ten prebudoval starú drevenú pevnosť na kamenný hrad. Neskorší majitelia hrad ešte rozširovali a prestavovali. K dnešnému výzoru siluety hradu napomohli členovia rodu Zápoľských, ktorý ho prestavali na prelome 15.-16. storočia.

        Trenčiansky hrad nebol nikdy dobytý priamym útokom, avšak v priebehu stáročí bol vystavený neustálemu obliehaniu a dobýjaniu, pri ktorých utrpel značné škody. Okrem toho niekoľkokrát vyhorel.

        11. jún roku 1790 sa stal pre hrad, a mesto ležiace pod ním, osudným. Predpoludním vypukol v Trenčíne požiar, ktorý zničil takmer celé vnútorné mesto a vetrom sa rozšíril na farský kostol, faru a následne na hrad. Trenčiansky hrad celkom vyhorel. Ostali z neho len ruiny, a tým skončila jeho niekdajšia sláva. Oheň zničil všetky budovy tak, že ich vtedajší majiteľ, Ján Baptista Ilešházi, pre nedostatok financií nemohol dať opraviť. Odvtedy uplynulo 230. rokov.

        Dlhé roky sa na mesto pozerala len smutná zrúcanina. V 19. storočí sa začalo so zabezpečovacími prácami, avšak záchranné rekonštrukčné práce sa spustili až v polovici 20. storočia. Postupná komplexná rekonštrukcia pokračuje až do dnes – v súčasnosti sa pracuje na sprístupnení južného opevnenia od lesoparku Brezina, ktoré má byť pre verejnosť otvorené ešte tento rok.

        Hradné priestory sa dnes využívajú najmä na muzeálne účely. Nachádzajú sa tu stále expozície vzťahujúce sa na dejiny regiónu a samotného hradu.  Vzácnou stálou expozíciou je rozsiahla rodová a obrazová galéria rodu Ilešháziovcov, ktorá je umiestnená na dvoch podlažiach Zápoľského paláca. Na prvom podlaží Ľudovítovho paláca je novozriadená expozícia pod názvom "Reminiscencie", ktorej obsahom je historický dobový nábytok z obdobia 17. až 19. storočia, pochádzajúci zo zbierok Trenčianskeho múzea v Trenčíne. Keďže hrad v roku 1790 takmer celý vyhorel, pôvodný nábytok sa v jeho priestoroch zachoval len minimálne. Všetok nábytok a  bytové doplnky (obrazy, zbrane, dekoratívne predmety) sú originály pochádzajúce z príbytkov mešťanov a miestnej šľachty.

        Okrem stálych expozícií hrad ponúka návštevníkom aj krátkodobé výstavy. V súčasnosti môžu návštevníci vidieť na hrade výstavu divadelných bábok pod názvom „Z rozprávky do rozprávky“, ďalej výstavu „Skryté príbehy múzea“, ktorá prezentuje zbierkové predmety Trenčianskeho múzea v Trenčíne a unikátnu expozíciu záhadných bytostí „Strašidlá v podzemí hradu“.

        Trenčiansky hrad je v tomto období pre verejnosť prístupný denne od 9:00 do 19:00 hod. v súlade s dodržiavaním aktuálnych nariadení ÚVZ SR. 

Horiaci Trenčiansky hrad, rok 1790 /neznámy autor/

Obraz: Depozitár Trenčianskeho múzea v Trenčíne /neznámy autor/