Aký bol rok 2022 v Trenčianskom múzeu? (Tlačová správa)

Aký bol rok 2022 v Trenčianskom múzeu? (Tlačová správa)

Trenčianske múzeum v Trenčíne v roku 2022 privítalo vo svojich pobočkách 173 429 návštevníkov. Je to z pohľadu celkového počtu návštevníkov druhý najlepší výsledok po roku 2019, kedy pobočky múzea navštívilo o 2036 návštevníkov viac.

 

Návštevnosť  dosiahla rekordné čísla

„Rok 2022 bol z pohľadu návštevnosti naším druhým najlepším rokom, z čoho máme veľkú radosť.  Potvrdzuje sa, že kvalitné služby a hodnotný kultúrny program, spojený s vhodnou zábavou a oddychom, sú tou správnou cestou, ktorú návštevníci vyhľadávajú a oceňujú. Tento trend, ktorý sme si nastavili, budeme aj naďalej udržiavať, a to nielen v súvislosti s prípravou na Európske hlavné mesto kultúry, ale s celkovou stratégiou múzea. Zároveň sme v tejto sezóne výrazne investovali do rekonštrukcie objektov, čo nám dáva opäť priestor na ďalší rast a rozvoj“,  uvádza riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne Mgr. Peter Martinisko.

Najvýraznejšie navýšenie návštevnosti zaznamenali dve pobočky v Trenčíne. V objekte Kostnica (Karner sv. Michala) sa návštevnosť zvýšila viac ako dvojnásobne (230 %). V objekte Katovho domu je to takmer dvojnásobok (177 %). Návštevnosť výrazne ovplyvnili nielen inovované expozície, ale aj novinka, ktorú múzeum pre návštevníkov pripravilo. Po zakúpení lístka na Trenčiansky hrad mohli návštevníci v rámci spoločného vstupného  navštíviť aj tieto dve pobočky.

Najnavštevovanejšou pobočkou za rok 2022 bol už tradične Trenčiansky hrad. Celkovo ho navštívilo 145 553 návštevníkov, najsilnejšie mesiace boli júl (25 765 návštevníkov) a august (31 466 návštevníkov). Už druhú sezónu mali návštevníci unikátnu možnosť prepojiť návštevu hradu priamo s lesoparkom Brezina, z ktorého môžu na hrad prísť, prípadne opustiť areál hradu a pokračovať návštevou lesoparku.  

V letnej sezóne si najviac návštevníkov získali Matúšove hradné slávnosti, ktoré za augustový víkend prilákali viac ako 4 000 návštevníkov. Rovnaký počet návštevníkov prilákalo aj podujatie Krampus, ktoré sa konalo v októbri a prilákalo historicky najvyšší počet návštevníkov v rámci jedného dňa.  Záver roka hrad opäť dosahoval rekordnú návštevnosť, a to vďaka Výstave rozprávkových kostýmov, organizovanej v spolupráci s filmovými štúdiami Barrandov.

 

Rekonštrukcie a investície v roku 2022

S cieľom nielen uchovávať, ale tiež rekonštruovať a rozvíjať historické pamiatky, ktoré Trenčianske múzeum v Trenčíne spravuje, boli realizované, prípadne zahájené rekonštrukčné práce v celkovej hodnote viac ako pol milióna €.

Významná rekonštrukcia priestorov prebiehala od januára do augusta v Podjavorinskom múzeu v Novom Meste nad  Váhom. Na objekte bola opravená vonkajšia fasáda, kompletne vymaľované vnútorné priestory, zmodernizovaná kotolňa a osadená nová drevená ochodza.

V septembri prebehla rekonštrukcia strechy na budove tzv. hladomorne, ktorá je pamiatkovým objektom Trenčianskeho hradu. V rámci rekonštrukcie došlo k odstráneniu a likvidácii starého dreveného šindľa, výmene latovania, montáži novej strešnej krytiny a jej náteru prírodným materiálom. Projekt rekonštrukcie v hodnote 48 000,- €  bol podporený Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky z dotačného programu Obnovme si svoj dom.

V októbri sa na Trenčianskom hrade realizovali  výškové práce na strechách 5. brány, letnej veže, delovej bašty, mlyna, kaplnky a tiež na streche Kostnice (Karner sv. Michala). Strechy všetkých týchto objektov podstúpili v rokoch 2019-2020 kompletnú rekonštrukciu a výmenu drevených šindľov v celkovej výške investícií viac ako 110 647,- € . S cieľom zachovať čo najdlhšiu životnosť drevenej strechy bolo potrebné ich ošetriť ľanovým olejom,  ošetrilo sa tak viac ako 900 m² strešnej krytiny. Táto investícia v hodnote 11 150,- € bola hradená z vlastných zdrojov Trenčianskeho múzea v Trenčíne.

Koncom roka sa začala rozsiahla výmena bleskozvodov na Trenčianskom hrade, ktorá potrvá aj v roku 2023. Investícia v hodnote 482 921,- € je nevyhnutná pre kolaudovanie zrekonštruovaných objektov hradu, ktoré boli zahájené ešte v 70. rokoch 20 storočia. Aj túto nákladnú investíciu financuje Trenčianske múzeum v Trenčíne z vlastných zdrojov.

Počas celého roka prebiehal projekt revitalizácie Draškovičovho kaštieľa, ktorého ukončenie je plánované na 1.polrok 2024. Cieľom projektu je kompletná pamiatková obnova Draškovičovho kaštieľa. Ten bude slúžiť nielen ako miesto prezentácie histórie (múzeum), ale aj ako miesto poskytovania služieb cestovného ruchu na vysokej úrovni.

 

Kvalitný program, ktorý oslovil široké spektrum návštevníkov

Trenčianske múzeum v Trenčíne vo svojich pobočkách už tradične  pripravilo bohatý a kvalitný program a obsahovú náplň pre širokú verejnosť. Aj v tomto roku sa pobočky zapojili do celoslovenskej aktivity „Noc múzeí a galérií“, ktorá prilákala viac ako 2600 návštevníkov.  

Celkovo v roku 2022 Trenčianske múzeum v Trenčíne ponúklo verejnosti 28 podujatí, 9 odborných prednášok v Župnom dome a úplne nový koncept prednášok v teréne „Potulky Novým Mestom“. Tie priniesli 3 samostatné tematické cykly, v rámci ktorých sa  konalo 9 odborných prednášok priamo v teréne, teda v podzemných priestoroch Nového Mesta nad Váhom, na archeologickom nálezisku a v priestoroch sakrálnych stavieb.

Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom po rekonštrukcii priestorov pripravilo Retro výstavu nábytku a úžitkových predmetov. Priestory Kúrie Ambrovec okrem stabilnej expozície bytovej kultúry šľachtičných sídiel ponúklo aj hrnčiarske workshopy a interaktívny vzdelávací program pre školy.

Tradične najviac podujatí prebiehalo na Trenčianskom hrade. Letnú sezónu naplnili historizujúce šermiarske, lukostrelecké, rytierske a tanečné vystúpenia, doplnené o interaktívne aktivity pre návštevníkov. V rámci letného programu nechýbali ani rytierske súboje na koňoch. Každodennou súčasťou programu počas letnej sezóny na hrade boli vystúpenia sokoliarov a operených dravcov. Toto leto sa Trenčiansky hrad stal súčasťou rodinnej hry „Hojdačková pátračka“, organizovanou KOCR Trenčín región, v rámci ktorej bola v areáli Trenčianskeho hradu umiestnená hojdačka s výhľadom na región.

Jesenný program obohatilo bezplatné podujatie „Remeslá nás spájajú“, ktoré sa konalo v zrekonštruovanom Južnom opevnení. Podujatie bolo organizované v rámci spoločného cezhraničného projektu "TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície". Programovou novinkou bol aj Vínny festival na hrade, ktorý má v sebe potenciál stať sa tradičným jesenným podujatím na hrade.

Na Trenčianskom hrade sa konala výstava slovenských autorov Jarmily Dicovej Ondrejkovej a Nika Dica s názvom "Spolu v živote i v umení". Výstava sa konala pri príležitosti ich životných jubileí a predstavila významnú  komornú maliarsku a ilustrátorskú tvorbu umelcov.

Unikátna výstava „Nevesta minulosti" inštalovaná vo výstavných priestoroch hradu predstavila československú dámsku svadobnú módu v rokoch 1940-1993. Prostredníctvom súkromnej zbierky majiteľa a kurátora výstavy Juraja Fura ml. predstavila dámske svadobné šaty a kostýmy, ktoré tvorili československé módne salóny, národné podniky, výrobné a umelecké družstvá i súkromné krajčírky. Táto výstavná spolupráca Trenčianskeho múzea v Trenčíne a súkromnej zbierky bola realizovaná s finančnou podporou Nadácie SPP.

Bannerová výstava „Premeny hradu“, ktorú autorsky pripravil JUDr. Mgr. Tomáš Michalík, PhD., približuje premeny jednotlivých hradných objektov zachytených objektívom v čase pred a po rekonštrukcii.

Významné udalosti v roku 2022

V apríli roku 2022 uplynulo presne 400 rokov, odkedy bola do Trenčína prinesená uhorská kráľovská koruna. Pripomenutím tohto výročia sa Trenčianske múzeum v Trenčíne prihlásilo k spoločnej histórii a uhorskému dedičstvu, na znak čoho bola replika uhorskej kráľovskej koruny vystavená na Trenčianskom hrade.

V roku 2022 oslávilo Trenčianske múzeum v Trenčíne 145. výročie založenia Prírodovedného spolku župy Trenčianskej, inštitúcie, ktorá stála na počiatku založenia múzea. Pri tejto príležitosti sa konala oslava založenia spolku, na ktorej sa zúčastnili osobnosti kultúrnej a politickej obce, a tiež bývalí zamestnanci Trenčianskeho múzea v Trenčíne. Na počesť zakladateľa spolku, doktora Karola Brančíka, bola inštalovaná výstava zo zbierok Trenčianskeho múzea, ktorá pripomínala jeho život a dielo.

 

Plány na sezónu 2023 prinesú tradičné podujatia aj atraktívne novinky

Trenčianske múzeum v Trenčíne pripravuje pre svojich návštevníkov atraktívny a zároveň kvalitný program aj v nasledujúcej sezóne. Pripravený je opäť cyklus odborných prednášok, výstavy aj atraktívne podujatia, vrátane noviniek. Cieľom je prilákať a uspokojiť aj náročných návštevníkov, ktorí sa budú opakovane vracať  do pobočiek Trenčianskeho múzea nielen kvôli obsahovej časti expozícií, ale obľúbia si ich aj ako miesto, kde sa dá plnohodnotne tráviť voľný čas. Sústrediť sa budeme nielen na rodiny s deťmi, ktoré určite ocenia v tejto sezóne novinku- minifarmu na hrade. Prostredníctvom moderných technológií máme ambíciu prilákať aj mladých ľudí, takzvanú generáciu Z, ktorá vníma svet hlavne prostredníctvom technológií. Nielen pre nich bude na Trenčianskom hrade dostupná moderná mobilná aplikácia, ktorá im históriu priblíži jazykom 21.storočia. V rámci letného programu na hrade máme tiež pripravené atraktívne novinky, na ktorých pracujeme s partnermi z regionálnej kultúrnej obce, ktoré však v tejto chvíli nebudeme prezrádzať. Rozhodne sa ale návštevníci majú na čo tešiť“ uvádza Ing. Katarína Špačková, vedúca oddelenia marketingu a komunikácie Trenčianskeho múzea v Trenčíne.

 

Spracovala: Ing. Katarína Špačková

tel.: +421 901 918 858, e-mail: katarina.spackova@muzeumtn.sk

oddelenie marketingu a komunikácie, Trenčianske múzeum v Trenčíne

www.muzeumtn.sk   I    www.trencianskyhrad.sk     I www.facebook.com/TrencianskyHrad