Aprílová Historická revue aj o Trenčianskom hrade

Aprílová Historická revue aj o Trenčianskom hrade

Trenčínu a aj Trenčianskemu hradu sa dostala pocta, ktorú si skutočne zaslúži! Celé aprílové číslo Historickej revue, populárneho mesačníka zameraného na históriu, je venované práve mestu Trenčín. V časopise sa, okrem iného, dozviete aj to, ako vyzeralo mesto a jeho okolie v časoch neandertálcov a lovcov mamutov, aké sú počiatky Trenčianskeho hradu, informácie o realizovanom archeologickom výskume Mierového námestia, ale aj o Matúšovi Čákovi, významných trenčianskych rodoch v 17. storočí či trenčianskych jezuitoch.

            Sme hrdí, že naši kolegovia JUDr. Mgr. Tomáš Michalík, PhD. a PhDr. ThMgr. Libor Bernát, CSc. boli oslovení pri príprave tohto čísla a ich príspevky predstavujú jeho významnú časť. Viacero príspevkov ďalších autorov je doplnených podkladmi z nášho múzea či informáciami od našich kolegov. Svojimi článkami do aprílového čísla revue prispeli aj bývalí zamestnanci múzea PhDr. Vlastimil Hábl a PhDr. Milan Šišmiš st.

Veríme, že podobných príspevkov a publikácií o našom meste bude stále pribúdať. Vedomostí o histórii totiž nikdy nie je dosť :).