Augustová noc na Trenčianskom hrade

Augustová noc na Trenčianskom hrade

V piatok 3. augusta bolo na našom hrade veselo - uskutočnilo sa podujatie pre deti "NOC NA TRENČIANSKOM HRADE".

52 detí malo možnosť zažiť neopakovateľnú noc a na pár okamihov sa stať rytierom či dvornou dámou v sídle Matúša Čáka Trenčianskeho. Prejavili nebojácnosť počas nočnej pátracej hry, šikovnosť a um v tvorivej dielni, kuchársky kumšt pri príprave dobovej večere, odvahu a statočnosť pri získavaní titulu „statočné srdce“, či bystrosť a všímavosť pri prehliadke hradu len vo svetle bateriek. O polnoci sa deti pokochali pohľadom na nočné mesto z Matúšovej veže a ráno ich privítalo vychádzajúce slnko spoza hradných cimburií. Na záver boli deti za prítomnosti rodičov pasované za dvorné dámy a rytierov.

Tešíme sa spolu s vami na najbližšie zaujímavé podujatie.

Fotogaléria

107 fotografií