Čo ukrýva depozitár na tému Brezina - archeologické nálezisko

Čo ukrýva depozitár na tému Brezina - archeologické nálezisko

28. júna sa v Trenčianskom múzeu v Trenčíne uskutočnila ďalšia zo série prednášok Čo ukrýva depozitár s Mgr. Petrom Schreiberom na tému ,,Brezina - archeologické nálezisko". Mohli ste sa dozvedieť o archeologických prieskumoch na Trenčianskom hrade, ale aj o náleze najstaršieho obyvateľa Trenčína.
Exponát skrčenca - kostry dievčaťa zo staršej doby bronzovej - z prednášky si môžete pozrieť celý mesiac na Trenčianskom hrade v Letnej veži.

Posledné štvrtky v mesiaci vám s odbornými zamestnancami múzea priblížime časť zaujímavostí Trenčína a jeho okolia prostredníctvom zbierkových predmetov.


Konať sa budú vždy o 16:00 v Kongregačnej sále Trenčianskeho múzea v Trenčíne

Fotogaléria

5 fotografií