Deň otvorených dverí v Podjavorinskom múzeu v Novom meste nad Váhom

Deň otvorených dverí v Podjavorinskom múzeu v Novom meste nad Váhom

Dňa 9.6.2023 sa v pobočke Trenčianskeho múzea v Trenčíne - Podjavorinskom múzeu v novom Meste nad Váhom konal Deň otvorených dverí. Program v múzeu bol zároveň súčasťou oficiálneho programu, ktorý organizovalo mesto v rámci Dní Mesta v Novom meste nad Váhom. V čase od 09:00 do 21:00 boli dvere múzea otvorené a návštevníci si okrem prehliadky expozície múzea mohli prezrieť aj bežne  nesprístupnené priestory a bližšie tak spoznať prácu múzejných pracovníkov.

Téma tohtoročného DOD znela „Nevidieť neznamená nevedieť“, od ktorej sa odvíjali ostatné podtémy a konkrétne aktivity, ktoré boli verejnosti prezentované. V rámci témy „Za múzejnou oponou“ odborní zamestnanci Podjavorinského múzea prezentovali ako svoju odbornú múzejnú činnosť formou prednášok a prehliadky bežne neprístupných miest. Súčasťou prehliadky boli aj  stroje a náradie v rámci stolárskej dielne, ktorú navštívilo približne 40 návštevníkov a tiež aj knižnica, ktorú navštívilo približne 20 návštevníkov. V rámci stolárskej dielne bola prezentovaná aj činnosť centrálneho depozitára. V rámci tejto podtémy odznela aj prednáška o tom, ako vzniká zbierkový predmet a jeho cesta múzeom.

V rámci podtémy „Chyť si ma!“ Podjavorinské múzeum pripravilo špeciálnu haptickú minivýstavu pre nevidiacich a slabozrakých, ktorí sa formou hmatu a za doprovodného výkladu odborných zamestnancov dozvedeli o tradičnom ľudovom odeve, archeologických nálezoch a tehlách zo zbierok Trenčianskeho múzea v Trenčíne.

V poobedných hodinách sa konal blok odborných prednášok, kde sa návštevníci dozvedeli o živote v stredoveku, o histórii budovy, v ktorom sídli Podjavorinské múzeum, a tiež o Jozefovi Ľudovítovi Holubym.

Súčasťou programu bola aj prezentácia publikácie "Múzeum v knižke", ktorá predstavuje viazané pracovné listy k expozícii Podjavorinského múzea a zároveň ďalej približuje primárne detskému návštevníkovi zábavnou a hravou formou činnosti múzea a históriu regiónu Nového Mesta nad Váhom a blízkeho okolia. Publikácia bola uvedená do predaja a je možné ju zakupiť v priestoroch múzea.

Počas celého dňa si hlavne najmenší návštevníci mohli v priestoroch Podjavorinského múzea vyskúšať maľovanie na kamienky, vykopať poklad v umelom archeologickom nálezisku, alebo si zahrať hry na nádvorí. Samozrejmosťou bola sprístupnená expozícia s odborným výkladom.  Celkovo počas Dňa otvorených dverí navštívilo múzeum 250 návštevníkov.