Diskusia "(Ne)chcení susedia- Židia, Rómovia a cudzinci v našej spoločnosti"

Diskusia "(Ne)chcení susedia- Židia, Rómovia a cudzinci v našej spoločnosti"
Dňa 8.2.2024 sa na pôde Mestského kultúrneho strediska v Novom Meste nad Váhom uskutočnila otvorená diskusia na stále aktuálnu, no nie jednoduchú tému. Pozvanie do diskusie  s názvom "(Ne)chcení susedia- Židia, Rómovia a cudzinci v našej spoločnosti", ktorú viedol historik Trenčianskeho múzea v Trenčíne Mgr. Martin Vincurský, prijali vzácni hostia:
Mgr. art. Sandra Polovková z organizácie Post Bellum SK / Príbehy 20. storočia, Mgr. Peter Németh z organizácie Platforma komunitných centier
a Mgr. art. Mária Volárová, riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v Novom Meste nad Váhom a organizátorka Festivalu židovskej kultúry.
V publiku sedeli a do diskusie sa aktívne svojimi postrehmi a názormi zapájali študenti z Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom.
Záznam z diskusie zverejňujeme priamo tu : https://youtu.be/ChYfUoEpSFc
Diskusia je jednou z aktivít projektu "Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach", ktorý bol podporený z grantov EHP a Nórska, štátnym rozpočtom Slovenskej republiky a spolufinancuje ho Trenčiansky samosprávny kraj.
Plánované znovuotvorenie zrevitalizovaného Draškovičovho kaštieľa je 30.4.2024.
Viac o projekte sa dočítate na webe: https://www.draskovicovkastiel.sk/.