Dobová včelnica na Trenčianskom hrade

Dobová včelnica na Trenčianskom hrade

Spoločný projekt Trenčianskeho múzea v Trenčíne a Včelárskeho ekologického spolku Slovenska, ktorý nesie názov „Keď včelárenie bolo remeslom blízkym prírode“, naberá reálne kontúry. Práve dnes, 23. júla 2020, bolo na Trenčiansky hrad vyvezených a osadených sedem masívnych dobových úľov. Úle sú umiestnené nad Jeremiášovou baštou a sú na dohľad návštevníkom nachádzajúcim sa na Matúšovej veži. 

Včelársko-ekologický projekt je založený na princípe trvalej udržateľnosti vzdelávania verejnosti a je zameraný hlavne na deti a mladú generáciu. Cieľom je oživiť záujem mladej generácie o prírodu, vytvoriť kladný vzťah mladých ľudí k tradíciám a včelárstvu, poukázať na ohrozenie včiel, ich záchranu a upozorňovať na potrebu obnovovania biologickej rôznorodosti. 

Edukačné aktivity sa budú realizovať priamo na Trenčianskom hrade. Budú sa ich môcť zúčastniť návštevníci len niekoľkokrát do mesiaca, pod dozorom odborníka - včelára, pričom účastníci budú oblečení vo včelárskej kombinéze s kuklou na hlave. Priestor s úľmi nebude voľne dostupný pre verejnosť.

Hradné úle zatiaľ ostávajú bez včelstva, toto by malo byť osadené do úľov v polovici augusta. 

Veríme, že umiestnením dobovej včelnice a chovom včelích rodín v dobových úľoch spestríme prehliadku hradu, poukážeme na význam včielok a podporíme tak myšlienku ich záchrany.

Vyvezenie včelínov na hrad   Vyvezenie včelínov na hrad

Vyvezenie včelínov na hrad  Vyvezenie včelínov na hrad  Vyvezenie včelínov na hrad

Vyvezenie včelínov na hrad   Vyvezenie včelínov na hrad