Ekumenická liturgická slávnosť

Ekumenická liturgická slávnosť

V Panskej kaplnke na Trenčianskom hrade sa v sobotu 26. septembra 2020 o 16:00 hod. uskutoční Ekumenická liturgická slávnosť. V ruinách sakrálnej pamiatky požehnajú počas slávnosti drevený kríž. Panská kaplnka sa tak stane priestorom vhodným pre cirkevné sobáše.

Ekumenickú slávnosť budú viesť a kríž vysvätia predstavitelia troch cirkví, Mgr. Ján Bunčák, evanjelický a. v. zborový farár ECAV, Mgr. Igor Cingeľ, grékokatolícky farár a Vsdp. PaedDr. Ľubomír Havran, honorárny dekan rímskokatolíckej cirkvi.

Počas slávnosti bude v Letnej veži vystavená monštrancia z čias Ľudovíta Veľkého. Ide o pozlátenú gotickú monštranciu zo 14. storočia, ktorú niektorí historici spájali s darom cisára Karola IV. kráľovi Ľudovítovi Veľkému pri príležitosti mierového rokovania konaného na Trenčianskom hrade v roku 1362. Dodnes táto domnienka nebola hodnoverne potvrdená a nemusí sa zakladať na pravde.

 „Panská kaplnka bola vybudovaná pre majiteľku hradu kráľovnú Barboru Celjskú v 20.-30. rokoch 15.storočia. Interiér bol zdobený gotickými freskami svätcov, ktoré v čase reformácie boli z ideologických dôvodov pretreté bielou vápennou vrstvou. Pôvodný drevený strop bol v období renesancie nahradený krížovou klenbou. Hlavná loď bola rozšírená o presbytérium s hlavným oltárom a sakristiu. Pod presbytériom sa nachádzala menšia krypta, ktorá v čase objavu bola prázdna“, objasnil Mgr. Vladimír Pinďák z Trenčianskeho múzea v Trenčíne.

Z pôvodného vybavenia sa pravdepodobne do dnešných čias dochovali portréty panovníka Leopolda I. a jeho manželky a drevená socha madony s dieťaťom, ktorá je umiestnená v kostole sv. Jakuba v Dubnici nad Váhom“, doplnil Vladimír Pinďák.

Pred 230. rokmi, 11. júna 1790, došlo na hrade k veľkému požiaru, ktorý zachvátil aj hradnú kaplnku. Kaplnka prišla o strechu a o obytné poschodie nad ňou, čo spôsobilo, že sa podmáčaný strop kaplnky začiatkom 19. storočia zrútil a z kaplnky sa postupne stala ruina. V súčasnosti je stavba prístupná verejnosti. V jej ruinách možno vidieť pozostatky klenby kaplnky.

Ekumenická liturgia sa uskutoční za každého počasia, vstup je bezplatný. V súlade so súčasnými opatreniami RÚVZ v Trenčíne je počet osôb obmedzený na 50.

Ekumenicka liturgia