Fotosúťaž Sprav si svoju selfie na Trenčianskom hrade

Fotosúťaž Sprav si svoju selfie na Trenčianskom hrade

Milí návštevníci,

od 26. septembra 2018 máte možnosť zapojiť sa do súťaže "SPRAV SI SVOJE SELFIE" alebo odfoť sa na Trenčianskom hrade a ukáž čo vymyslíš.

Fotografie do fotografickej súťaže prosím zasielajte do 25.11.2018 na e-mail: marketing@muzeumtn.sk alebo v prílohe správy odoslanej na našu facebook stránku.

Pravidlá fotografickej súťaže:

1/ Pošlite nám fotografiu so svojou interpretáciou témy „Sprav si svoju SELFIE alebo odfoť sa na Trenčianskom hrade a ukáž čo vymyslíš“.

2/ Viac informácií a inšpiračný materiál nájdete na internetovej stránke súťaže: www.muzeumtn.sk alebo na facebooku: https://www.facebook.com/TrencianskyHrad/

3/ Do fotografickej súťaže sa môžu zapojiť osoby staršie ako 10 rokov.

4/ Súťaž je určená amatérskym, ako aj profesionálnym fotografom.

5/ Akceptované fotografie zaradené do súťaže :

  • zaslané fotografie musia byť v digitálnej podobe

  • formát fotografií: tiff, jpg, png.

  • rozlíšenie min. 300 dpi, max. veľkosť 3 MB

6/ Uzávierka súťaže je 25. novembra 2018, 23:59 hod.

7/ Každý účastník môže zaslať len jednu fotografiu. Súťažné fotografie prosíme zasielať na e-mailovú adresu: marketing@muzeumtn.sk alebo v prílohe správy odoslanej na stránku Trenčianskeho hradu www.facebook.com/TrencianskyHrad/. V tele e-mailu musí byť uvedené krstné meno a priezvisko účastníka - autora fotografie, jeho trvalé bydlisko a dátum narodenia. Ak účastník neuvedie inak, za kontaktný e-mail sa pre účely tejto súťaže považuje e-mail, z ktorého bola doručená súťažná fotografia.

8/ Bude vybratých a ocenených 5 najlepších fotografií, ktoré vyberie odborná komisia.

9/ Výsledky súťaže budú zverejnené do 10.12.2018 na internetovej stránke Trenčianskeho múzea www.muzeumtn.sk a na facebookovej stránke: https://www.facebook.com/TrencianskyHrad/

10/ Výhercovia si svoje ceny preberú osobne v priestoroch Trenčianskeho múzea v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín alebo im na vyžiadanie budú zaslané na uvedenú poštovú adresu.

11/ Zapojením sa do súťaže súťažiaci automaticky udeľujú súhlas na použitie fotografií na marketingové účely Trenčianskeho hradu a Trenčianskeho múzea v Trenčíne.

Štatút súťaže nájdete v nasledovnom dokumente.