HĽADÁME NOVÝCH KOLEGOV

Trenčianske múzeum v Trenčíne hľadá zamestnancov na 2 voľné pracovné miesta:
SPRÁVCA OBJEKTU, SPRIEVODCA, POKLADNÍK
Pracovisko: Draškovičov kaštieľ v Čachticiach
Nástup: marec – apríl 2024
Všetky potrebné informácie nájdete na webe Trenčianskeho múzea https://lnk.sk/ipal
SPRÁVCA OBJEKTU, SPRIEVODCA, POKLADNÍK
Pracovisko: Múzeum ( Kúria Ambrovec) Beckov
Nástup: asap
Všetky potrebné informácie nájdete na webe Trenčianskeho múzea https://lnk.sk/cybu