Hrad čakajú zmeny, na ktorých sa budú podieľať aj študenti troch stredných škôl

Hrad čakajú zmeny, na ktorých sa budú podieľať aj študenti troch stredných škôl

Štyri subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja sa v piatok 10. marca dohodli na podpise memoranda o spolupráci. Trenčianske múzeum v Trenčíne, Stredná umelecká škola v Trenčíne, Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša v Trenčíne a Stredná odborná škola Pruské spoja svoje sily a spoločným úsilím sa zamerajú na zlepšenie podmienok a návštevníckeho komfortu v areáli Trenčianskeho hradu. K docieleniu krajšieho vizuálu  hradu a kvalitnejších služieb návštevníkom by mali dopomôcť práve pedagógovia a študenti týchto škôl prostredníctvom využitia svojho odborného a tvorivého potenciálu.

Spolupráca sa zameriava na rôzne oblasti. So Strednou umeleckou školou Trenčín už múzeum dlhodobejšie spolupracuje. Potvrdením podpisom tohto memoranda sa spolupráca rozšíri. Malo by sa jednať o oblasť propagačnej grafiky, fotografického dizajnu a tvorby scénických a historických kostýmov. Trenčianske múzeum v Trenčíne by rado do začiatku letnej sezóny pre svojich najmenších návštevníkov pripravilo špecializovaný okruh. Aj vďaka SUŠ sa už dnes pripravujú kostýmy pre sprievodcov, pre deti, ale aj grafika pracovných zošitov.

Do začiatku letnej sezóny by Trenčianske múzeum v Trenčíne rado stihlo zrealizovať aj niektoré úpravy areálu hradu. Patrí sem napríklad obnova lavičiek v amfiteátri na dolnom hrade ako aj záhradné úpravy, kde by sa na vybraných miestach hradu mali objaviť aj oddychové zóny pre návštevníkov. V týchto činnostiach sa múzeum dohodlo so Strednou odbornou školou z Pruského na sadových úpravách, navrhovanie záhrad a drobnej záhradnej architektúry, krajinárstvo. So Strednou odbornou školou stavebnou Emila Beluša v Trenčíne sa viaže spolupráca na činnosti ako stolárstvo, tesárstvo, drevárska a nábytkárska výroba, murárstvo, klampiarstvo, geodetické činnosti, fotogrametria, realizácia stavieb alebo aj navrhovanie záhrad a drobnej záhradnej architektúry.

Všetky tri uvedené školy by veľmi radi po dohode s Trenčianskym múzeom v Trenčíne realizovali na hrade niektoré svoje aktivity. Malo by sa jednať napríklad o medzinárodnú súťaž geodetov, kvetinové výstavy alebo podujatia spojené s odevnou výrobou a návrhárstvom.

Podporu tejto spolupráci vyslovil aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, ktorý sa podpisu osobne zúčastnil. Pozitívny prínos by mala mať ako pre múzeum, tak aj pre jednotlivé školy a ich pedagógov a študentov.

Už v tomto roku čakajú Trenčiansky hrad viaceré stavebné zmeny. Naplánovaná je realizácia južného opevnenia, rekonštrukcia prístupovej cesty v lesoparku Brezina ako aj vybudovanie administratívnej budovy tzv. "skleníka".

Fotogaléria

7 fotografií