Hrady na Považí

Hrady na Považí

Trenčianske múzeum v Trenčíne pokračuje aj v máji v sérii odborných prednášok. Po vystúpeniach Dr. Tünde Lengyelovej, či Prof. Viliama Judáka si v utorok 16. mája 2017 mohla široká odborná i laická verejnosť vypočuť prednášku Doc. RNDr. Jána Laciku, CSc. na tému „Budovanie hradov na Považí“.
Na Slovensku sa nachádza približne 120 hradov. V tomto smere možno povedať, že sme „svetová veľmoc“. Je len málo takých, kde môžu návštevníci obdivovať ich zachované priestory. Z väčšiny z nich sa zachovali len ruiny. Priestory kasárne jedného z najkrajších hradov na Považí sa symbolicky stali miestom, kde sa uskutočnila prednáška Jána Laciku načrtávajúca tematiku histórie a budovania hradov na našom území. Známy slovenský cestovateľ a účastník viacerých expedícií, z ktorých vzniklo množstvo vedecko-populárnych článkov sa vo svojej prednáške zameral osobitne na hrady situované v regióne Považia. Ján Lacika pôsobí ako fyzický geograf a geomorfológ v Geografickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave. V roku 1998 získal cenu SAV za vedecko-popularizačnú činnosť. Zaujíma sa o fotografie, turistiku a cestovanie.

Trenčianske múzeum už začiatkom júna pripravuje ďalšiu prednášku. Tentokrát sa Prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc. zameria na jednu z výrazných osobností našej histórie - Matúša Čáka. Prednáška sa uskutoční 6. júna 2017 o 16.30 hod. v priestoroch kasárne na Trenčianskom hrade.

Fotogaléria

10 fotografií