Hravé edukačné programy

Hravé edukačné programy

Vážení pedagogickí pracovníci, milé deti,

aj v novom roku si pre Vás Trenčianske múzeum pripravilo rôzne zaujímavé sprievodné programy ku našim výstavám či trvalým expozíciám. Ich aktuálnu ponuku zverejňujeme pravidelne na našich stránkach, ktoré preto nezabudnite sledovať. Pretože my neleníme a náš program pre Vás neustále tvoríme, vylepšujeme a zdokonaľujeme.

Momentálne máme pre Vás v rámci Trenčianskeho hradu a Trenčianskeho múzea pripravené nasledovné hravé edukačné programy.

Veríme, že Vás zaujmú a tešíme sa na Vašu skorú návštevu.

________________________________________________________________________________________

BÁBKOVO

Radi by sme Vás a Vašich žiakov pozvali na hravý vzdelávací program s názvom „Bábkovo“, vytvorený k aktuálne prebiehajúcej výstave divadelných bábok „Z rozprávky do rozprávky“. Program pozostáva z teoretickej časti, kde sa žiaci stručne oboznámia s informáciami ako napr. z akých častí sa skladá divadlo, aké rôzne bábkové divadlá a bábky poznáme /marionety, maňušky ... /, či v akých dieľňach sa bábky vyrábajú. Následne Vás čaká malá ukážka bábkového divadla „O troch prasiatkach“. Na záver programu si deti budú môcť sami vytvoriť bábky na špajdli podľa vlastnej fantázie.

Program vhodný pre žiakov I. i II. stupňa ZŠ, materské školy

________________________________________________________________________________________

HERALDUS

Vzdelávací program „Heraldus“ je vytvorený pre Vás a Vašich žiakov a poodhalí Vám mnohé nepoznané informácie viažúce sa k histórii Trenčianskemu hradu. V tomto programe sa žiaci naučia čo je to heraldika, čo skúma a čo vytvára. Zistia  ako a prečo vznikali erby, ako sa delia, čo všetko je na nich zobrazené, prečo majú práve také farby, aké majú. Deti sa naučia ako správne čítať erby, či ako sa v minulosti zakresľovali v čiernobielej podobe tak, aby hneď každý vedel o akú farbu ide. Dozvedia sa aké rody žili na Trenčianskom hrade a aké erby používali. V závere programu si každý vytvorí svoj vlastný rodový erb.

Program vhodný pre žiakov I. i II. stuňa ZŠ

________________________________________________________________________________________

SKRYTÉ PRÍBEHY Z MÚZEA

Hravý sprievodný program vytvorený v podobe workshopu k aktuálne prebiehajúcej výstave „Skryté príbehy z múzea“. V našom workshope „Život a zdravie zbierok“ Vám odborní zamestnanci múzea priblížia ako sa spisuje životopis muzeálnych zbierok v prostredí dokumentačného strediska, aké sú jednotlivé kroky starostlivosti, ochrany či reštaurovania zbierkových predmetov..
Komentované prehliadky k výstave Vás oboznámia s procesom nadobúdania zbierkových predmetov do múzea pomocou odborných ukážok. Spoločne prejdete jednotlivými krokmi od nákupnej komisie alebo komisie na tvorbu zbierok cez dokumentátora ku konzervátorom
a reštaurátorom či k odborným zamestnancom. Sprevádzať Vás budú odborníci Trenčianskeho múzea, ktorí si pre Vás pripravili zaujímavé výklady z rôznych oblastí (zoológia, archeológia,  etnografia, história...).

Program vhodný pre žiakov I. i II. stupňa ZŠ