Hurban v našich dňoch

Hurban v našich dňoch

Seminárne stretnutie s názvom Hurban v našich dňoch sa uskutočnilo v stredu 19. apríla na pôde Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja  pri príležitosti 200. výročia narodenia kňaza, politika a novinára Jozefa Miloslava Hurbana. Na podujatí spolupracovali Trenčiansky samosprávny kraj, Matica slovenská, Trenčianske múzeum v Trenčíne a Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne.
Blok prednášok začal Pavol Parenička z Matice slovenskej v Martine, ktorý sa sústredil na životný príbeh Jozefa Miloslava Hurbana. Peter Cabadaj priblížil poslucháčom Hurbana ako  spisovateľa a publicistu. Beckovský rodák bol prvým predsedom Slovenskej národnej rady, ktorá vznikla počas slovenských dobrovoľnícky výprav. O týchto výpravách rozprávala Mária Kováčiková z Trenčianskeho múzea v Trenčíne.
Pred samotným blokom prednášok sa predstavilo ženské trio Krajka z Trenčína. Počas seminára boli pripravené i sprievodné podujatia v podobe panelových výstav, ktoré si môže prísť prezrieť široká verejnosť do priestorov Úradu TSK do 5. mája 2017. Výstavu s názvom Pravde a národu pripravil Jozef Karlík. Druhá výstava s názvom Sláva národa hodná je obetí je výstavným projektom Matice slovenskej a jej autorom je Pavol Madura.

(spracované podľa www.tsk.sk)

 

Fotogaléria

6 fotografií

Súvisiace video