Jedinečný exponát na Trenčianskom hrade - model diorámy

Jedinečný exponát na Trenčianskom hrade - model diorámy

Prebiehajúca výstava na Trenčianskom hrade s názvom Osudové osmičky Trenčína bola tento týždeň doplnená o jeden výnimočný exponát. Jedná sa o model diorámy, ktorý zobrazuje bitku kuruci (súčasť povstaleckého protihabsburského vojska) versus labanci (prívrženci Habsburgovcov). Vystavený model má rozlohu 2 x 2 metre, obsahuje až 2060 ručne maľovaných figúrok, čo predstavovalo 2200 hodín práce. Autorom je p. Ľuboš Švrčič. Takto rozsiahla kurucká dioráma nie je nikde inde vystavená a je pravdepodobne jedinečná svojho druhu.

 

Model predstavuje stretnutie cisárskeho vojska tzv. labancov s povstaleckým kuruckým vojskom vedeným najvýznamnejším vodcom povstania Františkom II. Rákocim. Nejde o prezentáciu reálneho bojiska, nakoľko sa autor samotného diela p. Ľuboš Švrčič snažil verne zobraziť vojsko s dobovými reáliami danej doby, posledného rozsiahleho stavovského protihabsburského povstania v rokoch 1704 – 1711. Približuje to v použití farebností uniforiem, dobových zástav, zbraní a podobne. Snažil sa v detailoch zobraziť bojujúcich, padlých, ale i spustošenú krajinu a osadu, ktorú po sebe zanechala vojna. Na našom území sa rozšíril hladomor. Trenčín sa stal svedkom významného vojnového stretnutia týchto vojsk v bitke pri Hámroch 3. augusta 1708. Túto bitku si dnes pripomíname na výstave Osudové osmičky.  Pri vojnovom stretnutí porazilo 8 000 cisárske vojsko 15 000 povstalecké vojsko. Rákociho vojsko sa z toho už nevedelo spamätať a znamenalo to začiatok konca celého povstania. 

Veríme, že výstava Osudových osmičiek Trenčína bude pre Vás aj vďaka tomuto modelu naozaj zaujímavá.

Srdečne vás na ňu všetkých pozývame.

Fotogaléria

8 fotografií