Katov dom znova otvorený od 1. mája 2018

Katov dom znova otvorený od 1. mája 2018

Trenčianske múzeum v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja
Vás pozýva na prehliadku nových expozícií "Majster spravodlivosti" a "Remeslá a cechy" v priestoroch
Katovho domu na Matúšovej ulici 14 v Trenčín, ktorý bude otvorený od 1. mája 2018.

Otváracia doba priestoru Katovho domu je od utorka do nedele, 9:00 - 17:00.

Tešíme sa na Vašu návštevu.