Komentované prehliadky k výstave Osudové osmičky

Komentované prehliadky k výstave Osudové osmičky

Komentované prehliadky k výstave Osudové osmičky

Vážení pedagógovia, vedúci historických krúžkov. Odborníci z Trenčianskeho múzea pre Vás pripravili KOMENTOVANÉ PREHLIADKY aktuálnej výstavy Osudové osmičky, ktorá prebieha v priestoroch kasárni Trenčianskeho hradu. Výstava približuje históriu Trenčína prostredníctvom osudových osmičkových letopočtov, ktoré formovali moderné dejiny slovenského národa. Výstavou Vás erudovanou, no pre žiakov prístupnou formou, prevedú historici Trenčianskeho múzea Mgr. Vladimír Pinďák a PhDr. ThMgr. Libor Bernát, CSc. Komentované prehliadky sa budú konať v týchto termínoch: 14.2., 28.2., 7.3., 21.3.2019, vždy o 11:00 hod. (Po dohovore možno hodinu presunúť na 10:00 hod.)

Prihlásiť sa môžete emailom na adrese: lada.husarova@muzeumtn.sk

Srdečne Vás týmto pozývame a tešíme sa na Vašu návštevu.