KONFERENCIA k 700. výročiu úmrtia Matúša Čáka Trenčianskeho

KONFERENCIA k 700. výročiu úmrtia Matúša Čáka Trenčianskeho

Aktualizácia 21.9.2021:

Radi by sme Vás informovali, že všetky prednášky budú streamované online naživo. Sledovať ich bude možné na FB stránke Trenčianskeho hradu alebo na FB stránke Trenčianskeho múzea alebo priamo TU. Začiatok streamovania je oba dni o 9:30 h.

----------

Vyvrcholením Roka Matúša Čáka bude jesenná odborná konferencia „700. výročie Matúša Čáka Trenčianskeho (1321 – 2021)“, ktorú organizuje Trenčianske múzeum v Trenčíne v spolupráci s Katedrou histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Konferencia sa bude konať v priestoroch Trenčianskeho hradu v objekte kasárne v dňoch 23. a 24. septembra 2021 a bude dostupná pre odbornú ale aj laickú verejnosť.

Na konferencii odznejú prednášky na témy týkajúce sa politickej situácie a hospodárskych pomerov v čase vládnutia Matúša Čáka. Zaujímavým predmetom prednášok bude určite aj téma osobnosti Matúša, rodu Čák, vývoja spoločnosti v dobe Matúša z pohľadu archeológie a pod. Prednášajúcimi budú významní slovenskí historici a osobnosti, ktorí sa zaraďujú medzi expertov na stredovek. Priestor dostanú aj mladší kolegovia, ktorí do výskumu vniesli nové podnety.

V prípade záujmu o účasť na konferencii je potrebné sa registrovať, najneskôr do nedele 19. septembra, prostredníctvom linku: https://forms.office.com/r/HKHZNVGjRL

Počet účastníkov je limitovaný, preto odporúčame registrovať sa čo najskôr.

-------

Súčasne si Vás dovoľujeme upozorniť, že na základe aktuálnej VYHLÁŠKY 240/2021 V. v. SR vydanej ÚVZSR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 16.8.2021, Trenčianske múzeum v Trenčíne umožňuje vstup do priestorov Trenčianskeho hradu tohto času výlučne osobám v režime OTP (t.j. očkovaným, testovaným, po prekovaní Covid-19). 

Informácie pravidelne aktualizujeme, preto nás neprestávajte sledovať.

Tešíme sa na Vašu účasť! 

Konferencia

Pozvanka