Konzervovanie zbierkových predmetov fondu etnografie

Konzervovanie zbierkových predmetov fondu etnografie

Na základe Rámcovej zmluvy o spolupráci s Múzeom Slovenského národného povstania uzatvorenej zásluhou niekdajšieho vedúceho Oddelenia základných odborných činností Mgr. Martina Pražienku v roku 2018 boli zbierkové predmety z fondu etnografia Trenčianskeho múzea v Trenčíne odovzdané do Digitalizačného centra, organizačného útvaru Múzea SNP. Tu sa uskutoční ich konzervácia, čím sa zlepší fyzický stav príslušných predmetov a budú môcť byť prezentované verejnosti prostredníctvom výstav alebo expozícií prípadne ako súčasť odborných prezentácií.

Ide o materiálové skupiny drevo, prírodný materiál a textil. Pri zbierkových predmetoch odovzdaných na konzervovanie ide o súčasti ľudového nábytku, kuchynského náčinia, ďalej predmety na transport a uskladňovanie i pri zhotovovaní vlákien. Z odevných súčiastok boli odovzdané napospol rukávce – základná súčasť tradičného ženského ľudového odevu z rôznych domácich i kupovaných materiálov, rozličných strihov a z viacerých lokalít na území stredného Považia.

Predmety z dreva a prírodného materiálu boli ešte pred odovzdaním do Digitalizačného centra prevezené na ošetrenie do pobočky Slovenskej národnej galérie vo Zvolene, kde sa uskutočnila ich fumigácia – splynovanie. Sterilizačným cyklom vo fumigačnej komore došlo k likvidácii drevokazného hmyzu ohrozujúceho zbierkové predmety.

autor: Mgr. Martin Malo

Fotogaléria

7 fotografií