Kostrový hrob z doby bronzovej vystavený na Trenčianskom hrade

Kostrový hrob z doby bronzovej vystavený na Trenčianskom hrade

Odborníci Trenčianskeho múzea v Trenčíne vystavili v posledných dňoch na Trenčianskom hrade významný exponát - archeologický nález kostrového hrobu z doby bronzovej. Tento vzácny exponát bude odteraz súčasťou stálej expozície zameranej na archeológiu v najstaršom hradnom objekte Rotunda.

Kostrový hrob dieťaťa sa našiel v Trenčíne v Čerešňovom sade na Brezine v roku 1957 pri archeologickom výskume Trenčianskeho múzea v Trenčíne pod vedením Š. Pozdišovského. Hrob bol vybraný zo zeme „in situ“ aj s blokom hliny, tak ako je vystavený v súčasnosti. Jeho datovanie spadá do staršej doby bronzovej (okolo 3800 rokov). Z hľadiska kultúr staršej doby bronzovej patrí pravdepodobne do unětickej alebo maďarovskej kultúry. Kostra patrí malému dieťaťu, pravdepodobne dievčaťu. Z obdobia staršej doby bronzovej sa v Čerešňovom sade na Brezine našlo ešte ďalších päť hrobov. Nájdené kostry ľudí boli  uložené na pravom boku v skrčenej polohe, čo zodpovedalo vtedajším zvyklostiam pochovávania. V hrobe dieťaťa bola uložená ako milodar aj bronzová ihlica, ktorá je rovnako vystavená v stálej expozícii Trenčianskeho múzea v Trenčíne.

Fotogaléria

4 fotografie