Krajskí poslanci sa stretli v Uhrovci pri príležitosti 100. výročia narodenia A. Dubčeka

Krajskí poslanci sa stretli v Uhrovci pri príležitosti 100. výročia narodenia A. Dubčeka

Tento rok si pripomíname sté výročie narodenia jedného z najvýznamnejších slovenských politikov, vrcholného predstaviteľa obrodného procesu v ČSSR a zároveň čestného člena Matice slovenskej, ktorá rok 2021 vyhlásila za Rok Alexandra Dubčeka. Pamiatku tohto veľkého človeka a rodáka z Trenčianskeho kraja si poslanci Zastupiteľstva TSK uctili dňa 28. augusta 2021 slávnostným zhromaždením v jeho rodisku. A to nielen za jeho činy, aktívnu účasť v bojoch počas SNP, jeho demokratické reformy či podporu novembra 1989, no najmä pre jeho ľudskosť. „Alexander Dubček vnášal do politiky základné ľudské cnosti a hodnoty a snažil sa obnoviť jej etický rozmer, čo zostáva výzvou aj pre našu súčasnú generáciu. Vývoj spoločnosti, nové civilizačné trendy a problémy si vyžadujú aj nové riešenia a politiku. Aj my, poslanci Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, si uvedomujeme spoluzodpovednosť za budúcnosť národa a rozvoj spoločnosti,“ píše sa v deklarácii, ktorá bude schválená na najbližšom septembrovom rokovaní zastupiteľstva. „Tolerantnosť, slušnosť a korektnosť zohrávala v živote Dubčeka primárnu úlohu. Veril v ľudí, veril v to, že si zaslúžia mať sa lepšie. Tejto vízii zostal verný do konca svojho života, rovnako ako presvedčeniu, že človek má vždy konať podľa svojho najlepšieho svedomia," vyzdvihol posolstvo uhrovského rodáka, ktorým bola úcta k človeku, predseda TSK Jaroslav Baška.

Výnimočnú udalosť si nenechal ujsť ani Dubčekov syn Pavol. Súčasťou programu slávnostného zasadnutia bolo aj odhalenie busty Alexandra Dubčeka či vernisáž výstavy. K okrúhlemu jubileu sa gratulovalo hneď dvakrát. Druhým oslávencom bol čestný občan obce Uhrovec, herec Juraj Sarvaš, ktorému by 90-ku tipoval len málokto. Na znak úcty zhromaždenie položilo vence k pamätným tabuliam Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka pri ich rodnom dome, ktorý pre budúce generácie uchováva a spravuje Trenčianske múzeum.

Prítomných hostí v Rodnom dome Ľ. Štúra a A. Dubčeka privítal riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne, Peter Martinisko: "Tento malý, nenápadný domček v obyčajnej slovenskej dedine zohral v dejinách Slovákov oveľa väčšiu úlohu ako napríklad Trenčiansky hrad. Navštevujú ho najmä žiaci počas školského vyučovania, pre ktorých je to viac-menej povinnosť. Som rád, že sa nám v posledné roky darí prilákať návštevníkov aj počas víkendov. Je pre mňa veľkou cťou spravovať dom, v ktorom sa narodili dvaja velikáni - Ľudovít Štúr a Alexander Dubček. Vo svete by sme veľmi ťažko hľadali podobný domček, v ktorom sa narodili dvaja tak významní ľudia pre dejiny slovenského národa." Následne poďakoval pani starostke Uhrovca Zuzane Máčekovej za organizáciu každoročných osláv a pripomenutí si Ľ. Štúra a A. Dubčeka pri rôznych príležitostiach a pozval prítomných na prehliadku expozície niekdajšej evanjelickej školy a expozície, ktorá je venovaná Alexandrovi Dubčekovi.

Ďalšie kroky prítomných smerovali k Mohyle na Jankovom vŕšku, kde sa konali Krajské oslavy 77. výročia SNP. Tie si v obnovenom areáli na Jankovom vŕšku nenechal ujsť ani minister obrany SR Jaroslav Naď. Všetci prítomní sa spoločne zhodli, že práve priami účastníci Slovenského národného povstania sú pravými hrdinami nášho národa a jeho histórie. Atmosféru celého podujatia opäť dotváral pochod Nesmrteľného pluku a koncert Vojenskej hudby Ozbrojených síl SR.

Zdroj text: TSK a Trenčianske múzeum v Trenčíne

Zdroj foto: Trenčianske múzeum v Trenčíne

Fotogaléria

31 fotografií