Kultúrne poukazy prijímame aj na hrade

Kultúrne poukazy prijímame aj na hrade

Trenčianske múzeum v Trenčíne oznamuje svojim návštevníkom, že od 1. októbra 2017 je možné pri vstupe na prehliadku Trenčianskeho hradu využiť kultúrne poukazy vydané Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Pre jednu osobu je možné použiť len jeden kultúrny poukaz v hodnote 1 euro, ku ktorému je potrebné doplatiť v hotovosti, platobnou kartou alebo formou faktúry do plnej výšky vstupného. Kultúrnymi poukazmi je možné hradiť len vstupné na bežné prehliadkové okruhy.