Kúria Ambrovec deťom

Kúria Ambrovec deťom

Trenčianske múzeum v Trenčíne, expozícia kúria Ambrovec v Beckove ponúka najmenším návštevníkom počas celého júna špeciálne detské prehliadky. Malých návštevníkov kúrie prevedie expozíciou lektor v dobovom odeve, samozrejmosťou je výklad primeraný veku. „Okrem vystavených exponátov si deti môžu pozrieť niekoľko zbraní z obdobia stredoveku a vyskúšať počítanie na počítadlách, ktoré boli predchodcami dnešnej kalkulačky," pripomína Eva Melich správkyňa beckovskej expozície. Na konci prehliadky čaká deti malé, sladké prekvapenie.
Kúria Ambrovec je pre verejnosť otvorená od stredy do nedele od 9. do 17. hodiny. V expozičných priestoroch nájde návštevník vystavený historický nábytok zo šľachtických interiérov, umelecké diela, drevené plastiky sakrálneho i profánneho charakteru, obrazy Ladislava Medňanského, ale i výrobky ľudového umenia a umeleckého remesla. Vo dvore sú vystavené staré koče a hospodárske stroje. Súčasťou prehliadky je aj návšteva obnovenej expozície Jozefa Miloslava Hurbana.

Zahrame sa s históriou