Kvety múz zakvitli v hradnej kasárni

Kvety múz zakvitli v hradnej kasárni

Trenčiansky samosprávny kraj a štyri organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti spojili v pondelok 2. októbra svoje sily, aby ocenili významné osobnosti a kolektívy z Trenčianskeho kraja za prínos v oblasti kultúry za rok 2017. Trenčianske osvetové stredisko, Verejná knižnica Milana Rešetku v Trenčíne, Trenčianske múzeum a Galéria Miloša Alexandra Bazovského nominovali 25 umelcov, ktorí si z rúk riaditeľov jednotlivých organizácií a predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku prevzali ocenenie Flores Musarum 2017. Autormi originálnych ocenení sú študenti Strednej odbornej školy sklárskej v Lednických Rovniach, ktorej zriaďovateľom je tiež TSK. „Veľmi si vážim všetkých umelcov, ktorí zachovávajú naše kultúrne bohatstvo. Sú to výnimoční ľudia, ktorí dokážu cez akýkoľvek druh umenia povedať veľa aj bez použitia slov. Náš kraj je veľmi bohatý na umelcov, ktorým patrí tento večer a naše veľké ďakujem. Práve takíto ľudia a zoskupenia dotvárajú charakter Trenčianskeho kraja,“ povedal trenčiansky župan na margo ocenených. Jaroslav Baška zároveň každému z nich odovzdal ďakovný list predsedu TSK.
O tom, že Trenčiansky kraj si umenie a jednotlivých umelcov veľmi váži, svedčia aj ďalšie podujatia, na ktorých sú jednotlivci aj kolektívy oceňovaní. Patrí medzi ne aj K-2000, združenie na podporu kultúry Hornej Nitry a Múzy nás spájajú z dielne Považského osvetového strediska, Vlastivedného múzea a Považskej knižnice v Považskej Bystrici.
Slávnostného večera sa zúčastnili aj zástupcovia obcí a miest, ktorých obyvatelia si prevzali ocenenie Flores Musarum 2017. V kultúrnom programe vystúpili sólisti orchestra Zlaté husle, ktorí predviedli profesionálne vystúpenie na úrovni svetovej kvality.

Zdroj:www.tsk.sk

Flores musarum na Trenčianskom hrade