Mortuárium Ladislava Révaia je zreštaurované!

Mortuárium Ladislava Révaia je zreštaurované!

Vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia sa podarilo Trenčianskemu múzeu v Trenčíne okrem vzácnych tlačí zreštaurovať aj Mortuárium Ladislava Révaia z roku 1667.

Dielo reštauroval Mgr. art. Martin Šumaj. Celkové náklady za dielo predstavujú 6.190,- eur, z toho Fond na podporu umenia na ozdravenie vzácneho zbierkového predmetu prispel sumou 5.500,- eur.

Jedná sa o veľkorozmerný pohrebný štít vyhotovený ako súčasť nákladnej výzdoby barokových pohrebných slávností. Tieto štíty sa počas pohrebného sprievodu niesli pred rakvou a nakoniec boli ponechané na stene kostola. Ústredným prvkom štítu je erb rodu Révai. Kolopis informuje o smrti Ladislava Révaia dňa 19. apríla roku 1667 vo veku 67 rokov. Ďalšia výzdoba štítu (zbrane, kyrys, a i.) poukazuje na významnú vojenskú kariéru.

Ladislav Révai (*1600 - †1667) bol kráľovským radcom, vyslancom v Konštantínopole a vojenským veliteľom. Vyznamenal sa vo viacerých bitkách s Turkami, a taktiež v protihabsburských povstaniach. Jeho pôsobenie sa viaže aj k Beckovu. Od roku 1632 zastával hodnosť beckovského hradného kapitána a od roku 1647 sa uvádza ako komposesor Beckovského panstva. V Beckove si spolu s manželkou Alžbetou Drugetovou prestaval panskú kúriu na kaštieľ  a často sa tu zdržiaval.

Mortuárium sa pôvodne nachádzalo vo farskom Kostole sv. Štefana kráľa v Beckove, kde bol Ladislav Révai pochovaný. Neskôr sa dostalo do fondu Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhom, ktoré bolo v roku 1981 organizačne začlenené pod Trenčianske múzeum v Trenčíne.

Zreštaurované dielo si môžu návštevníci pozrieť v expozícii Kúrie Ambrovec v Beckove, a to od utorka do nedele v čase od 9:00 do 17:00 hod.

 

Odborný text: Mgr. Veronika Ďurejová (zdroj: Návrh na reštaurovanie, autor Mgr. art. Martin Šumaj, kapitola Umelecko-historický opis, autor Mária Vdovičíková)

-------

LOGO FPU

Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.

Fotogaléria

9 fotografií