Múzea sa nemusíte báť

Múzea sa nemusíte báť

V Podjavorinskom múzeu v Novom Meste nad Váhom, pobočke Trenčianskeho múzea v Trenčíne otvorili cyklus odborných prednášok pre deti s výstižným názvom „Nebojte sa múzea“. Prvá z nich bola venovaná Ľudmile Podjavorinskej, ktorej život je spätý práve s podjavorinským regiónom.
Ľudmilu Podjavorinskú deťom zo základných škôl z Nového Mesta nad Váhom a Myjavy predstavil historik múzea Juraj Slezák. „Pri príležitosti 145. výročia narodenia Ľudmily Podjavorinskej sme symbolicky začali s obrazovou prezentáciou o živote a diele tejto významnej spisovateľky, ktorá je neodmysliteľne spätá s Novým Mestom nad Váhom,“ uviedla Andrea Lazarčíková, vedúca oddelenia Podjavorinského múzea. Pripravená je i prednáška múzejnej archeologičky Patrície Maňákovej, ktorá spracovala pre deti tému vzniku hradísk v novomestskom regióne.
Cyklus prednášok bude pokračovať aj v budúcom školskom roku. Podľa Andrey Lazarčíkovej chcú okruh prednášok ešte rozšíriť a zamerať sa na všetky vekové skupiny detských návštevníkov. „Podľa záujmu plánujeme v  detských prednáškach pokračovať a  postupne ich rozširovať o ďalšie okruhy a externých prednášajúcich,“doplnila A. Lazarčíková.
Na budúci školský rok si učitelia zo škôl môžu vybrať v rámci programu „Nebojte sa múzea“ niektorý z troch okruhov – históriu, archeológiu alebo ľudovú kultúru. Na program je potrebné prihlásiť sa vopred.

Nebojte sa múzea

Fotogaléria

11 fotografií