Múzeum prevzalo bronzové odliatky pamätných mincí Alexandra Dubčeka od Národnej banky Slovenska

Múzeum prevzalo bronzové odliatky pamätných mincí Alexandra Dubčeka od Národnej banky Slovenska

Dňa 25. novembra 2022 riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne Mgr. Peter Martinisko a zástupca riaditeľa JUDr. Mgr. Tomáš Michalík, PhD. na pôde Divadla P.O. Hviezdoslava prebrali  bronzové odliatky pamätných a zberateľských mincí, ktoré boli vydané pri príležitosti 100.výročia narodenia RSDr. Alexandra Dubčeka Národnou bankou Slovenska.

Odliatky mincí slávnostne odovzdával RNDr. Karola Mrva, člena Bankovej rady Národnej banky Slovenska, ktorý je zároveň otcom ideovej myšlienky a gestorom projektu  Národnej banky Slovenska, ktorý sa venuje vydávaniu pamätných mincí Slovenskej republiky.

Strieborná zberateľská eurominca v hodnote 10 € a pamätná minca Alexandra Dubčeka v hodnote 2 €  boli vydané Národnou bankou Slovenska v roku 2021 pri príležitosti  100.výročia narodenia Alexandra Dubčeka.

Peter Martinisko Tomáš Michalík preberanie bronzových odliatkov mincí Pri tejto príležitosti Mgr. Peter Martinisko, riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne, pod správu ktorého patrí aj Rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka v Uhrovci, uviedol: Alexander Dubček je z jednou z najvýznamnejších postáv moderných dejín Slovenska, ktorý sa svojimi činmi a rétorikou prezentoval ako politik európskeho rozmeru. Nepochybne právom patrí nielen do výberu osobností, ktorým Národná banka Slovenska venuje pamätné mince, ale zároveň je vydanie zberateľskej euromince v eurozóne akousi satisfakciou jeho prihlásenia sa k budovaniu spoločného európskeho domu ešte v časoch socializmu. Veľmi si ceníme bronzové odliatky zberateľskej a pamätnej mince, ktoré sme dnes prebrali. Budú umiestnené v rodisku Alexandra Dubčeka v Uhrovci ako súčasť expozície v Rodnom dome Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka tak, aby ich mohli vidieť všetci návštevníci, ktorí si prídu týchto dvoch velikánov uctiť návštevou múzea, ktoré je ich pamiatke venované. Aj takouto modernou pripomienkou  života a diela Alexandra Dubčeka, akou tieto odliatky a mince sú, vysielame odkaz verejnosti, že na jeho prínos našej spoločnosti nezabúdame a nesmieme zabúdať.

Po slávnostnom odovzdávaní sa na počesť Alexandra Dubčeka konalo divadelné predstavenie Viliama Klimáčka #dubček- o človeku a dobe. Hra napísaná na objednávku Divadla Aréna si pripomína túto výraznú osobnosť česko-slovenských dejín, aktéra Pražskej jari, profesionálneho politika a predstaviteľa socializmu s ľudskou tvárou. Hru režíroval Michal Skočovský.

 

Alexander Dubček pamätná minca

Alexander Dubček pamätná minca

Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 €

Na líci zberateľskej euromince je ako symbol slobody vyobrazená holubica, do ktorej tela je kompozične vsadený náznak československej vlajky. V ľavej hornej časti mincového poľa je v opise názov štátu SLOVENSKO a v pravej časti je štátny znak Slovenskej republiky. Pod ním je letopočet 2021. V pravej spodnej časti mincového poľa je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty 10 EURO. Pod ním je iniciálka priezviska autora lícnej strany zberateľskej euromince Štefana Novotného N a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka MK umiestnená medzi dvoma razidlami.

Na rube zberateľskej euromince je portrét Alexandra Dubčeka, ktorý v ľavej časti mincového poľa dopĺňa faksimile jeho podpisu. Pod portrétom sú v dvoch riadkoch meno a priezvisko ALEXANDER DUBČEK a štylizované iniciálky autora rubovej strany zberateľskej euromince Mgr. art. Martina Sabola. Vpravo od portrétu sú letopočty narodenia a úmrtia Alexandra Dubčeka 1921 – 1992.

 

zberateľská minca Alexander DubčekPamätná dvojeurová minca

Na národnej strane pamätnej euromince je vyobrazený portrét Alexandra Dubčeka. Vľavo od neho je v opise vnútorného kruhu názov štátu „SLOVENSKO“. V spodnej časti portrétu je v dvoch riadkoch meno a priezvisko „Alexander Dubček“. Pod nimi sú v dvoch riadkoch letopočty jeho narodenia a úmrtia „1921“ a „1992“. Vpravo od portrétu je v opise vnútorného kruhu letopočet „2021“, pod ktorým je značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami. Štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu národnej strany pamätnej euromince Branislava Ronaia „BR“ sú pri spodnom okraji vnútorného kruhu. Vo vonkajšom prstenci pamätnej euromince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

 

Fotogaléria

7 fotografií