Múzeum už aj na sieti Twitter

Múzeum už aj na sieti Twitter

Trenčianske múzeum v Trenčíne sa približuje ku svojim návštevníkom aj prostredníctvom sociálnej siete Twitter. Nájdete nás pod menom „MuzeumTN". Sociálne siete sú v dnešnej dobe jedným z najrýchlejších informačných kanálov. Budeme radi ak nás budete cez Twitter sledovať aj vy. Dnešná doba je plná digitálnych informácií, ktoré sa najrýchlejšie šíria na sociálnych sieťach. Statusy, komentáre, alebo fotografie umožňujú najrýchlejšie zachytiť aktuálny okamžik. Na druhej strane sociálne siete nám pomáhajú získavať okamžitú spätnú väzbu na naše podnety, čo je v dnešnej rýchlej dobe veľkou devízou. Práve tieto metódy chceme využívať aj v propagácii našich podujatí, aby ste sa rýchlo dozvedeli, čo pre vás pripravujeme alebo aktuálne ponúkame.