Múzeum zrekonštruovalo zvlhčovací systém v Centrálnom depozitári

Múzeum zrekonštruovalo zvlhčovací systém v Centrálnom depozitári

Trenčianske múzeum v Trenčíne z povahy svojej funkcie plánovite zhromažďuje, odborne spravuje a vedeckými metódami spracúva zbierky hmotného dokladového materiálu o vývoji prírody a spoločnosti, o umeleckej tvorbe alebo inej tvorivej ľudskej činnosti a využívajú tieto zbierky pre kultúrnu a osvetovú činnosť.

Múzeum vlastní a spravuje zbierkové fondy historického, umenovedného, prírodovedného, literárno-historického či národopisného charakteru, bohaté zbierky z oblasti numizmatiky, faleristiky, filokartie, militárií a zbraní, umeleckého remesla a pod. Aktuálne spravuje 173 045 kusov zbierkových predmetov

Svoj vzácny zbierkový fond uchováva v Centrálnom depozitári, kde sú pre všetky zbierkové predmety vytvorené ideálne klimatické a teplotné podmienky, ktoré najlepšie vyhovujú materiálovej povahe každého predmetu. Správne nastavená teplota a vlhkosť v prostredí umožňuje uchovávať zbierkové predmety v ideálnom stave čo najdlhšie a bez degradácie jednotlivých materiálov. 

Z tohto dôvodu sú jednotlivé zbierkové predmety rozdelené do jednotlivých miestností s vlastnými klimatickými podmienkami, kde je modernou technológiou online monitorovaná teplota a vlhkosť v ovzduší. Príliš vysoká vlhkosť pri drevených predmetoch by napríklad mohla spôsobiť množenie plesní či výlet drevokazného hmyzu pri drevených predmetoch. Preto sa drevené predmety uchovávajú v čo najnižšej teplote. Naopak, pri zreštaurovaných obrazoch je ideálne, ak sú uložené pri vlhkosti 55%.

Hodnota vlhkosti a teploty je rovnako dôležitá a jej konštantnosť, výkyvy teplôt a vlhkosti môžu viesť k trvalému poškodeniu zbierkových predmetov. K zaisteniu konštantnej a ideálnej vlhkosti ovzdušia v jednotlivých depozitárov slúžia odvlhčovače a zvlhčovače, ktorými sa vlhkosť udržuje v želaných hodnotách.

Predošlý systém zvlhčovania vzduchu v centrálnom depozitári nedokázal túto úlohu zabezpečiť a preto Trenčianske múzeum v Trenčíne muselo pristúpiť k rekonštrukcii tohto systému.V novembri 2023 múzeum prevzalo od firmy Techklima s.r.o. dokončené dielo a po odskúšaní všetkých dodaných jednotiek ich uviedlo do plnej prevádzky. Všetky zbierkové predmety uchovávané v Centrálnom depozitári pre budúce generácie sú tak v ideálnych klimatických podmienkach, ktoré plne rešpektujú ich materiálovú povahu. 

Trenčianske múzeum v Trenčíne uhradilo náklady na túto rekonštrukciu vo výške 32 400 € z vlastných zdrojov.