Na hrade si vychutnáte aj váš obľúbený nápoj

Na hrade si vychutnáte aj váš obľúbený nápoj

Na Trenčianskom hrade je od piatku 14. júla v prevádzke pojazdná kaviareň, kde si návštevníci môžu pochutnať na kvalitnej káve, čaji alebo kúpiť si balený nápoj. Trenčianske múzeum v Trenčíne, v ktorého správe je aj hrad, pripravilo pre svojich návštevníkov túto službu prostredníctvom externého dodávateľa.
Múzeum sa usilovalo, tak ako po minulé roky ponúknuť návštevníkom prevádzku občerstvenia, no do vyhlásenej obchodnej súťaže sa neprihlásil ani jeden záujemca. Podľa Petra Martiniska, riaditeľa Trenčianskeho múzea v Trenčíne mohli byť za nezáujmom podnikateľov obavy z odlivu návštevníkov spôsobených rekonštrukciou Mierového námestia. „Tieto obavy môžeme vyvrátiť, pretože nám medziročne stúpla návštevnosť hradu o približne tritisíc návštevníkov,“ vysvetľuje riaditeľ múzea. Neúspešná obchodná súťaž sa opäť zopakuje, aby bolo možné pokryť aspoň druhú časť hlavnej turistickej sezóny. „Po skúsenostiach s predchádzajúcim nájomníkom, od ktorého prostredníctvom exekútora vymáhame čiastku presahujúcu päťtisíc eur, chceme zabezpečiť občerstvenie pre našich návštevníkov, aspoň formou nápojových automatov, kde dostanú kúpiť teplé nápoje aj balenú vodu,“ uviedol riaditeľ múzea na margo aktuálne vyhlásenej obchodnej súťaže.  Jej výsledky budú známe začiatkom augusta. Dovtedy sa o občerstvenie bude starať prevádzkovateľ pojazdnej kaviarne.  Tu si návštevníci môžu popri nádherných výhľadoch na mesto Trenčín a jeho okolie vychutnať aj šálku obľúbeného nápoja.

Kaviareň na hrade