Na Trenčianskom hrade ocenili dobrovoľníkov

Na Trenčianskom hrade ocenili dobrovoľníkov

Môže ním byť každý z nás. Stačí si uvedomiť, aké hodnoty sú v živote dôležité. Dobrovoľníci to vedia, preto sa rozhodli bez nároku na odmenu a na základe slobodnej vôle a rozhodnutia vykonávať činnosť prospešnú ostatným ľuďom. Priestory kasárne Trenčianskeho hradu patrili v piatok 12. mája 2017 udeľovaniu ocenení „Dobrovoľník roka Trenčianskeho kraja“.
Dobrovoľníkom po piatykrát slávnostne poďakovali Rada mládeže Trenčianskeho kraja spoločne s Trenčianskym samosprávnym krajom a Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Ocenenia sa udeľovali v 7 kategóriách. Ceny si prevzali ocenení v oblasti výchovnej činnosti, v oblasti osvety a kultúry, v oblasti ekológie, v sociálnej oblasti, v oblasti práce s mládežou, v oblasti dobrovoľný hasič a v kategórií primátor a starosta. Samostatnou kategóriou bola verejná voľba širokej verejnosti prostredníctvom facebookového hlasovania.
Okrem ocenených dobrovoľníkov a ich rodinných príslušníkov sa slávnostného podujatia zúčastnilo viacero významných hostí. Trenčiansky samosprávny kraj zastupoval jeho predseda Jaroslav Baška, podpredseda Richard Takáč ale i poslanci Zastupiteľstva TSK či vedúca Oddelenia školstva a kultúry Daniela Hilčíková. Prítomní boli aj viacerí zástupcovia mestských samospráv, rektor Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik, predseda Rady mládeže Trenčianskeho kraja Martin Labudík a mnoho ďalších významných hostí.

(zdroj: www.tsk.sk)

Ocenený dobrovoľník s predsedom TSK Jaroslavom Baškom