Natoč video na Trenčianskom hrade a vyhraj!

Natoč video na Trenčianskom hrade a vyhraj!

Milí návštevníci,

od 28.7.2020 do 31.8.2020 máte možnosť zapojiť sa do súťaže "NATOČ VIDEO NA TRENČIANSKOM HRADE" a vyhrať 5x2 vstupenky na jesennú akciu "Nebo, peklo, krampus"

Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže natočí video na Trenčianskom hrade a toto video, resp. videá, zazdieľa na svojej obľúbenej sociálnej sieti (Facebook alebo Instagram alebo TikTok) s hashtagom #hradtrencinSUTAZ :)

Pravidlá súťaže:

1/ Natočte video na Trenčianskom hrade, nahrajte ho na svoju obľúbenú sociálnu sieť (Facebook, Instagram alebo TikTok) a označte ho hashtagom #hradtrencinSUTAZ

2/ Do súťaže sa môžu zapojiť osoby staršie ako 10 rokov.

3/ Súťaž je určená amatérskym, ako aj profesionálnym fotografom, filmárom a youtuberom.

4/ Uzávierka súťaže je 31. augusta 2020 o 19:00 hod.

5/ Každý účastník môže na svoju sociálnu sieť nahrať aj niekoľko videí, pričom podmienkou zaradenia do žrebovania je, aby videá boli označené hashtagom #hradtrencinSUTAZ

6/ Z nahratých a označených videí bude každý týždeň vylosovaný jeden výherca, ktorý dostane 2 vstupenky na jesennú akciu na Trenčianskom hrade "Nebo, peklo, krampus", ktorá sa uskutoční 31. októbra 2020.

7/ Usporiadateľ vyžrebuje dovedna 5 víťazov. Žrebovanie súťaže bude prebiehať vždy v utorok počas trvania súťaže (s výnimkou posledného žrebovania): prvé žrebovanie sa uskutoční v utorok 04.08.2020, druhé 11.08.2020, tretie 18.08.2020, štvrté 25.08.2020. Posledné, piate žrebovanie, sa uskutoční po ukončení súťaže v stredu 02.09.2020.

8/ Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti Facebook, Instagram alebo TikTok, a to v priebehu 7 pracovných dní od termínu žrebovania.

9/ Meno výhercu bude zverejnené aj na webstránke Trenčianskeho múzea www.muzeumtn.sk a na Facebook stránke: https://www.facebook.com/TrencianskyHrad/ v príbehu, preto nás nezabudnite sledovať.

10/ Výhra bude výhercovi odoslaná do 30 dní od termínu žrebovania.

11/ Každý účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu, v akom sú prístupné verejnosti na sociálnej sieti TikTok, Instagram alebo Facebook, na ktorej sa účastník zapojil do súťaže, môžu byť použité a uchovávané usporiadateľom primeraným spôsobom za účelom prevádzkovania súťaže (napr. realizácia súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry), a to po dobu trvania súťaže. 

Pravidlá súťaže nájdete v nasledovnom dokumente.

Natoc video na hrade