Návrat k pôvodnému cenníku a hradným okruhom!

Návrat k pôvodnému cenníku a hradným okruhom!

Vážení návštevníci,

radi by sme Vás informovali, že Trenčiansky hrad je od 18.9.2021 pre Vás opäť otvorený s bežným vstupným, vrátane obnovenia trás hradných okruhov.

Výnimku tvorí len Barborin palác – v rámci Veľkého okruhu, v ktorého priestoroch ešte prebiehajú rekonštrukčné práce. Namiesto neho majú návštevníci v rámci Veľko okruhu sprístupnené prízemie  Ľudovítovho paláca.

 Prehliadky sú opäť obnovené v počte 8-krát za deň v časoch o 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 a o 17:00 hod, začínať budú pri kočiarni za 4. bránou na hornom hrade.

Pôvodný a aktuálne opäť platný cenník


MALÝ OKRUH / bez sprievodcu: kasáreň, dolné nádvorie, studňa lásky, hladomorňa, južné opevnenie, veľká bašta, Matúšova veža, Ľudovítov palác a Panská kaplnka.

VEĽKÝ OKRUH / so sprievodcom: kočiareň, rotunda, lapidárium a Ľudovítov palác prízemie a poschodie) + Malý okruh bez sprievodcu

MALÝ OKRUH 

VEĽKÝ OKRUH 

Dospelí

 6,00 €

 7,50 €

Dôchodcovia

 5,00 €

 5,50 €

Deti od 3 do 6 rokov

 1,50 €

 1,50 €

Deti, študenti

 3,50 €

 4,50 €

ŤZP, ŤZP-S

 1,50 €

 2,00 €

Tešíme sa na Vašu návštevu!