Návštevnosť Trenčianskeho hradu a ďalších objektov Trenčianskeho múzea v Trenčíne v roku 2020

Návštevnosť Trenčianskeho hradu a ďalších objektov Trenčianskeho múzea v Trenčíne v roku 2020

         Kým prvé dva mesiace v roku 2020 sa návštevnosť Trenčianskeho múzea v Trenčíne vyvíjala v zmysle rastúceho trendu z predchádzajúcich rokov, zvyšné mesiace silne poznačila pandémia koronavírusu.

Počas roka boli objekty Trenčianskeho múzea niekoľkokrát zatvorené, alebo ich prístupnosť bola značne obmedzená kvôli epidemiologickým opatreniam. Po šiestich rokoch prekonávania rekordov          v návštevnosti tak zaznamenal Trenčiansky hrad a ďalšie objekty Trenčianskeho múzea výrazný pokles. Na prepade návštevnosti sa podieľali zrušené výchovno-vzdelávacie aktivity pre školské kolektívy, workshopy pre širokú verejnosť, komentované odborné prehliadky ale aj kultúrno-spoločenské akcie v podobe letných koncertov a hromadných podujatí. Zaznamenali sme tiež zreteľný pokles v počte zahraničných návštevníkov pre dočasné uzatvorenie hraníc. Celkovo navštívilo Trenčianske múzeum 103.303 návštevníkov, čo je zhruba o 40 percent menej ako v roku 2019.

Spomedzi kultúrnych inštitúcií Trenčianskeho múzea bol aj minulý rok lídrom v návštevnosti Trenčiansky hrad. Napriek tomu, že oň pretrvával veľký záujem, prerušenie celoročnej prevádzky a viac ako trojmesačné uzatvorenie hradu sa nepriaznivo premietlo do návštevnosti. Dominantu krajského mesta navštívilo 91.319 návštevníkov, čo je o 60.870 menej ako v roku 2019. Najvyšší počet turistov zaznamenal hrad predovšetkým počas letnej sezóny v mesiacoch júl a august. V uvedenom období hrad navštívilo 56.573 osôb, t.j. približne o 7 percent menej ako v rovnakom období v roku 2019.

 

Neľahký rok na hrade poznačený koronakrízou

         O priazeň verejnosti sa za prísnych hygienických opatrení uchádzalo viacero zaujímavých podujatí. Najväčším lákadlom boli tie, ktoré sa konali na hrade počas víkendov. Mimoriadne obľúbené boli akcie ako Rozprávková cesta Matúša Čáka, Duch pána Váhu a Tatier ožíva, tradičný Deň detí, strašidelné nočné prehliadky hradu okorenené vtipnými scénkami a historkami z mučiarne, alebo podujatie pre deti Hľadanie pokladu Matúša Čáka. Na príťažlivosti pridal hradu aj letný dobový tábor so sokoliarmi a ich dravcami. Na záver prázdnin mohli milovníci histórie zažiť komentovanú baterkovú nočnú prehliadku hradu alebo sa stretnúť s drakom na divadelnom predstavení Dračí príbeh.

Záujem turistov určite podnietili aj výstavy, spomedzi ktorých zaujala najmä výstava bábok Z rozprávky do rozprávky alebo unikátna výstava Strašidlá na hrade, ktorá bola inštalovaná v priestoroch pod Delovou baštou, kam sa návštevník bežne nedostane. V októbri sa Trenčiansky hrad zmenil na planétu šliapacích autíčok - dokonalých zmenšenín raritných a legendárnych retro autíčok. V novembri bola otvorená výstava Trenčianskeho múzea Život roľníka, ktorá prezentuje pohľad na zvyky životného cyklu ako súčasť života roľníka na území stredného Považia.

Významnou udalosťou minulej sezóny bolo slávnostné otvorenie dobovej včelnice a osadenie siedmych masívnych dobových úľov na Trenčianskom hrade. Cieľom tohto projektu je oživiť záujem najmä detí a mladých ľudí o prírodu a vytvoriť ich kladný vzťah k tradíciám a včelárstvu. Veríme, že chovom včelích rodín spestríme prehliadku hradu a edukačnými aktivitami priamo vo včelnici poukážeme na význam včiel, čím súčasne podporíme myšlienku ich záchrany.

Najvýznamnejším medzníkom minulého roka je však bezpochyby sprístupnenie južného opevnenia hradu od lesoparku Brezina, ktoré bolo zrekonštruované v rámci medzinárodného projektu TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske tradície. Vďaka tomuto projektu sa Trenčiansky hrad svojou rozlohou dostupnou pre verejnosť zaradil medzi najväčšie v Európe. Sprístupnené sú tie časti hradu, ktoré doteraz nemali turisti možnosť vidieť. Na jar plánuje múzeum otvoriť pre turistov nový samostatný vstup s pokladňou, ku ktorej sa návštevníci v budúcnosti budú môcť dopraviť turistickým vyhliadkovým vláčikom.

V októbri pribudla na južnom opevnení hradu atrakcia v podobe funkčnej repliky trebuchetu ako symbolický artefakt vyššie spomínaného projektu, ktorý má pomyselne prenášať návštevníkov Trenčianskeho hradu do obdobia neskorého stredoveku.

Jesennú atmosféru na hrade spestrila Ekumenická liturgická slávnosť v Panskej kaplnke, počas ktorej bol požehnaný kríž predstaviteľmi troch cirkví. Na hrade Matúša Čáka sa môžu po civilných konať už aj cirkevné sobáše. V čase liturgickej slávnosti bola v Letnej veži vystavená vzácna pozlátená gotická monštrancia zo 14. storočia.

 

Život v pobočkách počas ich uzatvorenia

         Život v pobočkách múzea neutíchol ani v čase ich uzatvorenia z dôvodu pandémie. Toto obdobie využili zamestnanci múzea na generálne upratovanie, stavebné práce, opravy a údržbu objektov, revíziu zbierkových predmetov a na prípravy nových výstav. Neprehliadnuteľná je výmena šindľovej krytiny na streche delovej bašty, rekonštrukcia strechy na takzvanej piatej bráne, výmena dreveného zábradlia na mostíku pred 4. hradnou bránou alebo práce v spálni a šatníku v Barborinom paláci.

Po dvoch rokoch rekonštrukcie bola slávnostne otvorená expozícia v Kúrii Ambrovec v Beckove. Úpravou a revitalizáciou priestorov kúrie sa vytvoril priestor na vystavenie kľúčových zbierkových predmetov Trenčianskeho múzea v Trenčíne, na kultúrne vyžitie ale aj animačné programy a vzdelávacie aktivity.

 

Plány na rok 2021

         Na povestnú studňu lásky, hladomorňu, Matúšovu vežu či veľkolepé južné opevnenie ako aj ostatné objekty Trenčianskeho múzea sa môžu tešiť návštevníci aj tento rok, ktorý sa bude niesť v znamení 700. výročia úmrtia Matúša Čáka Trenčianskeho. Pre návštevníkov pripravujeme viaceré novinky a množstvo akcii, podujatí a výstav, ktoré budú tematicky spojené s najznámejším majiteľom Trenčianskeho hradu, a ktoré budú pre širokú verejnosť veľkým lákadlom.

Okrem toho návštevníci aj tento rok budú môcť vidieť expozície v priestoroch objektov ako Katov dom, Kostnica / Karner sv. Michala, Župný dom či Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom alebo rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka v Uhrovci, kde si v novembri tohto roku pripomenieme ďalšiu významnú udalosť – 100. výročie narodenia Alexandra Dubčeka.

         „Pevne veríme, že bohatá programová ponuka, pripravované akcie, výstavy, sprístupnenie nových priestorov, pedagogické programy a prednášky v jednotlivých objektoch Trenčianskeho múzea v Trenčíne, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, budú pre svojich fanúšikov a priaznivcov naďalej atraktívne a v roku 2021 prinesú ovocie v podobe veľkého počtu nových a spokojných návštevníkov“, uviedol riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne Peter Martinisko.

 

Spracovala: Ing. Radovana Keliarová /oddelenie marketingu a komunikácie/