Návštevnosť Trenčianskeho hradu a iných objektov Trenčianskeho múzea v Trenčíne v roku 2019

Návštevnosť Trenčianskeho hradu a iných objektov Trenčianskeho múzea v Trenčíne v roku 2019

Milí návštevníci a priaznivci Trenčianskeho hradu,

sme radi, že na začiatku nového roka sa Trenčianske múzeum v Trenčíne môže pochváliť nárastom počtu návštevníkov na Trenčianskom hrade a v ďalších objektoch Trenčianskeho múzea za obdobie uplynulého roka 2019. V priebehu decembra 2019 otvoril Trenčiansky hrad hradné brány svojmu 150 000-emu návštevníkovi, pričom v minulom roku ho navštívilo celkovo rekordné množstvo návštevníkov v počte 152 189 osôb. Najvyšší počet turistov zaznamenal hrad opäť predovšetkým počas letnej sezóny v mesiacoch júl a august. Túto stúpajúcu tendenciu návštevnosti môžeme vidieť už niekoľko rokov.

„Návštevnosť Trenčianskeho hradu má za niekoľko posledných rokov stúpajúcu tendenciu, avšak takéto rekordné množstvo návštevníkov vo svojej stáročnej histórii ešte nezaznamenal,“ vyjadril sa k tomuto úspechu riaditeľ Trenčianskeho múzea Peter Martinisko. V porovnaní s rokmi 2012 a 2013, kedy na hrad zavítalo viac ako 80.000 návštevníkov, sa jedná o takmer dvojnásobný nárast návštevnosti a tomuto úspechu sa veľmi tešíme.

„Medzi najzaujímavejšie a návštevnícky najúspešnejšie podujatia za minulý rok môžeme spomenúť akcie ako napr. Rozprávková cesta M. Čáka, prázdninové Nočné prehliadky v orientálnom štýle, jesennú akciu Čerti na Trenčianskom hrade či letný dobový tábor so sokoliarmi. Spomedzi výstav svojou atraktivitou upútali tých najmenších divákov predovšetkým výstavy lega a vláčikov, tých väčších výstava s názvom Svet z drôtu, kde Trenčianske múzeum odprezentovalo širokej návštevníckej verejnosti drotárske umenie vo svojej plnej kráse.“, upresnila Alžbeta Brieda Holubková z oddelenia marketingu a komunikácie. Na výstavy sa Trenčianske múzeum snaží nadviazať aj svojimi pravidelne ponúkanými lektorskými programami, komentovanými odbornými prehliadkami a workshopmi usporiadanými pre širokú verejnosť a školské kolektívy.
Medzi ďalšie významne navštevované objekty Trenčianskeho múzea v Trenčíne môžeme zaradiť i Katov dom s počtom návštevníkov 7 741 osôb a Kostnicu / Karner sv. Michala kde v porovnaní s rokom 2017 stúpla návštevnosť na takmer dvojnásobok. Veríme, že k nárastu ich návštevnosti prispeli i nové pre verejnosť zaujímavé expozície. V priestoroch Katovho domu môžu návštevníci vidieť expozície venované katovi - majstrovi spravodlivosti, remeslám a cechom alebo ukážku mestského bývania z prelomu 19. a 20. storočia. Rovnako architektonicky veľmi príťažlivý interiér Karneru sv. Michala a jeho vnútorná expozícia sú lákadlom pre mnohých návštevníkov. Spomedzi pobočiek mimo Trenčína sa rastúcou návštevnosťou môže pochváliť predovšetkým Draškovičovský kaštieľ v Čachticiach, ktorý v minulom roku privítal takmer 4300 návštevníkov.
„Veríme, že pripravované akcie, výstavy, prednášky a pedagogické programy pre jednotlivé objekty v správe Trenčianskeho múzea nesklamú svojich priaznivcov a návštevníkov ani v novom roku 2020 a tematicky svojim obsahom zaujmú širokú verejnosť a budú lákadlom ku ich návšteve i naďalej,“ doplnil riaditeľ Peter Martinisko.
Celková návštevnosť všetkých subjektov Trenčianskeho múzea v Trenčíne medziročne stúpla o viac ako 16 000 návštevníkov na 175 465 osôb.

foto: Slovensko z dronu