NEPREHLIADNITE! Zmena otváracích hodín Trenčianskeho hradu, zmena režimu veľkého okruhu so sprievodcom a aktuálne opatrenia

NEPREHLIADNITE! Zmena otváracích hodín Trenčianskeho hradu, zmena režimu veľkého okruhu so sprievodcom a aktuálne opatrenia

Vážení návštevníci,

od pondelka 1. novembra 2021 je podľa aktuálneho Covid automatu okres Trenčín v 2. stupni ohrozenia (bordová farba). Na základe aktuálnej VYHLÁŠKY 240/2021 V. v. SR vydanej ÚVZSR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 16.8.2021, Trenčianske múzeum v Trenčíne umožňuje vstup do priestorov Trenčianskeho hradu:

 1. V prípade zakúpenia vstupenky na samostatné prehliadky malého okruhu, t.j. bez sprievodcu - výlučne osobám v režime OTP (t.j. očkovaným, testovaným, po prekovaní Covid-19).
 2. V prípade zakúpenia vstupenky na veľký okruh, t.j. prehliadku so sprievodcom - výlučne osobám v režime KZ (t.j. kompletne zaočkovaní)Maximálny počet návštevníkov na komentovanej prehliadke je 50 osôb. Súčasne návštevníkov upozorňujeme, že prehliadky so sprievodcom (veľký okruh) sa budú konať len počas víkendov.

-----------------------------------------------------

Od pondelka 1. novembra 2021 sa ďalej menia otváracie hodiny Trenčianskeho hradu, a to nasledovne:

 1. Otváracie hodiny hradu od Mierového námestia sú od 9:00 do 16:45 hod. každý deň.
 2. Vstup na Trenčiansky hrad od Lesoparku Brezina je od 1.11.2021 do 1.4.2022 zatvorený.
 3. Počas sviatku 1.11.2021 sa budú konať prehliadky so sprievodcom v nasledovných časoch: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 (cez Zápoľského palác max. 40 ľudí), 15:00 hod.
 4. Počas sviatku 17.11.2021 bude hrad otvorený v režime OTP. Prehliadky so sprievodcom sa konať nebudú.

------------------------------------------------------

Pri návšteve hradu je potrebné dodržiavať tieto nariadenia:

 1. vstup a pobyt vo vnútorných priestoroch len s respirátorom FFP2,
 2. používanie dezinfekcie rúk pri vstupe do areálu hradu,
 3. dodržiavať 2-metrový odstup od ostatných návštevníkov (neplatí pre rodinných príslušníkov, partnerov).

Všeobecné opatrenia pre výkon hromadných podujatí /vrátane prehliadok hradu/:

 1. ak u návštevníka vznikne akútne respiračné ochorenie, táto osoba je povinná zostať v domácej izolácii,
 2. ak sa u návštevníka prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je povinný telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hradu/podujatia,
 3. zákaz podávania rúk.

Informácie pravidelne aktualizujeme, preto nás neprestávajte sledovať.

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na Vašu návštevu.