Noc múzeí a galérií 2021 ONLINE

Noc múzeí a galérií 2021 ONLINE

Trenčianske múzeum v Trenčíne sa aj tento rok zapája do podujatia Noc múzeí a galérií 2021. Vzhľadom na situáciu sa obľúbené kultúrne podujatie uskutoční v online prostredí.

V sobotu 15. mája 2021 vám postupne od 16:00 h. každú hodinu sprístupnime prostredníctvom youtube kanála štyri video prednášky v rozsahu cca 4 – 5 minút. Odkazy na sledovanie budú zverejnené na webovej a facebookovej stránke múzea.

Stručná charakteristika a program:

16:00 hod.
V krátkom videu predstavíme návštevníkom a divákom osudy Koryčanskej madony, ktorú dal zhotoviť Stibor zo Stiboríc koncom 14. storočia. V stálej expozícii Podjavorinského múzea sa nachádza jej hodnoverná kópia.
Názov: Z našej expozície
Výkladom Vás prevedie Mgr. Martin Vincurský, Podjavorinské múzeum v NMnV

17:00 hod.
Druhé video bude venované archeológii. Predstavíme Vám výsledky veľmi bohatých archeologických výskumov za posledný rok. Zavítame do doby kamennej, prejdeme sa ulicami mesta z doby bronzovej a navštívime aj tajuplné keltské obetisko.
Názov: Cesta pravekom
Prednášajúci: Mgr. Juraj Malec, Trenčianske múzeumv Trenčíne

18:00 hod.
Tretie video sleduje životné osudy Matúša Čáka Trenčianskeho v priebehu 13. a 14. storočia. Pôjde o stručný pohľad na udalosti od jeho narodenia, rozširovanie svojej moci na dnešnom západnom a strednom Slovensku, spory s kráľom Karolom I., vojenské stretnutie pri Rozhanovciach až po Matúšovu smrť v roku 1321. Záver bude venovaný dvom mýtom, ktoré sú späté s jeho osobnosťou.
Názov: Matúš Čák Trenčiansky
Prednášajúci: Mgr. Lukáš Trnkóci, PhD., Trenčianske múzeumv Trenčíne

19:00 hod.
V poslednom videu predstavíme niekoľko objektov Trenčianskeho hradu a nadviažeme ním na minuloročnú prehliadku Južného opevnenia.
Názov: Prechádzka Trenčianskym hradom
Prednášajúci: Mgr. Vladimír Pinďák, Trenčianske múzeumv Trenčíne

ODKAZY:


Objavujte poklady v podobe dedičstva našich predkov spolu s nami z pohodlia domova!

Začíname v sobotu 15. mája 2021 o 16:00 h. :)

NMAG 2021