Noc múzeí a galérií zožala na Trenčianskom hrade úspech

Noc múzeí a galérií zožala na Trenčianskom hrade úspech

Deň, počas ktorého sú dostupné kultúrne pamiatky po celom meste za zlomok ceny, sa stal už tradíciou. Túto tradíciu si ctí aj Trenčiansky hrad, ktorý opäť pripravil pre návštevníkov bohatý sprievodný program.

Počas dňa sa návštevníci mohli tešiť na denný dobový tábor, ktorý potrvá až do konca augusta a študentov zo Strednej umeleckej školy v Trenčíne. Tí predviedli pompézne stredoveké kostýmy, ktoré sami, za pomoci učiteľov, ušili. „Okrem dobového tábora a stredovekého odievania mohli návštevníci počas celého dňa počuť aj tradičných trubačov, ktorí hlásili vždy začiatok novej hodiny na Matúšovej veži. Vzhľadom na ich umiestnenie sa tóny niesli po celom hrade aj mimo neho,“ doplnila informácie Lívia Krivánková z referátu marketingu a komunikácie.

Od 18:00 bolo možné stretnúť odborných pracovníkov Trenčianskeho múzea v Trenčíne na deviatich rôznych miestach na Trenčianskom hrade, na ktorých v rámci akcie Noc múzeí a galérií rozprávali zaujímavé historické fakty o danom konkrétnom mieste. Program spríjemňovala a ozvláštnila aj skupina historického tanca Fringia. Hrad bol pre návštevníkov otvorený do 22:00.

Hoci Noc múzeí a galérií býva vždy úspešná, tento rok čakalo Trenčiansky hrad príjemné prekvapenie vďaka ešte bohatšej návštevnosti v porovnaní s minulým rokom. „Návštevníkom sa vždy pokúšame priniesť bohatý program. Veríme, že aj tento rok boli s ním spokojní,“ dodal na záver riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne, pán Peter Martinisko.

Môžeme teda predpokladať, že stúpajúca tendencia bude pokračovať aj budúci rok.