Noc na Trenčianskom hrade

Noc na Trenčianskom hrade

Každé dieťa má rado rozprávky. Túži sa aspoň na pár okamihov stať princom, princeznou alebo, kráľom či rytierom. Túži nosiť krásne rozprávkové šaty a bývať na hrade. Čo by ste povedali na to, keby sme vám tú poslednú možnosť aspoň na jednu noc aj splnili?
Trenčianske múzeum v Trenčíne ponúka piatim desiatkam detí vo veku od 8 do 12 rokov unikátnu možnosť prežiť jedinečnú noc v sídle Matúša Čáka Trenčianskeho. Stane sa tak 18. augusta, roku Pána 2017, kedy sa z úbohých poddaných stanú rytieri a dvorné dámy. O tieto výsady však bude potrebné bojovať. Prejaviť nebojácnosť počas nočného stráženia hradnej brány, šikovnosť a um v tvorivej dielni, kuchársky kumšt pri príprave dobovej večere, odvahu a statočnosť pri získavaní titulu „statočné srdce“, či bystrosť  a všímavosť pri prehliadke hradných expozícií len vo svetle bateriek. Presne o polnoci si obzrieme nočné mesto z Matúšovej veže a odoberieme sa na nočný odpočinok. Tí, ktorí prejavia najväčšiu odvahu budú spať priamo v pracovni Pána Váhu a Tatier, na mieste, po ktorom pred niekoľkými storočiami chodili jeho nohy. Ostatní nebudú ani o mak ukrátení. Nocovať budú v hradnej kasárni, kde sa v poslednej dobe po nociach dejú čudesné veci. Ráno na svitaní opäť vystúpime na Matúšovu vežu, aby sme privítali nový deň a pozreli si východ slnka. Po raňajkách nás bude čakať ešte upratovanie nočných ležovísk a slávnostné pasovanie za rytierov a dvorné dámy, ktoré sa uskutoční v rytierskej sieni Barborinho paláca.

Program:

18.00 – 18.15 hod.
príchod na hrad, ubytovanie v hradnej kasárni
18.30 – 19.00 hod.
priúčanie sa sokoliarskemu remeslu so sokoliarmi Aquila
19.00 – 19.15 hod.
slávnostný nástup na hradnom nádvorí, rozdelenie detí do skupín: chlapci krátky vojenský výcvik, dievčatá príprava večere v Delovej bašte
19.30 – 20.00 hod.
spoločná večera
20.15 – 21.30 hod.
tvorivý večer v hradnej kasárni
21.45 – 23.00 hod.
skúška odvahy, v tme prejsť niekoľkými stanovišťami z dolného nádvoria k Jeremiášovej bašte
23.30 – 01.00 hod.
baterková prehliadka horného hradu s výkladom, o polnoci výhľad z Matúšovej veže na mesto
01.00 – 02.00 hod.
príprava na spánok, čítanie na dobrú noc
05.40 – 05.50 hod.
východ slnka z Matúšovej veže
07.00 – 07.15 hod.
budíček, rozcvička hradnej posádky, dievčatá príprava raňajok
07.15 - 07.45 hod.
raňajky v delovej bašte
08.00 – 08.30 hod. 
upratovanie v delovej bašte a v kasárni, balenie
08.45 – 09.00 hod.
slávnostné pasovanie za rytierov a dvorné dámy za účasti rodičov detí, odchod domov

Ak ste ešte nestratili odvahu, tak sa prihláste! Prihlášky sú k dispozícii na webovej stránke Trenčianskeho múzea. Poplatok za 1 dieťa predstavuje 4,00 €. Vo výške poplatku je zahrnuté vstupné na hrad, pomôcky, večera, raňajky a pitný režim. Vypísanú prihlášku, potvrdenú podpisom odovzdajte prosím na referáte marketingu a komunikácie Trenčianskeho múzea v Trenčíne v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 hod. (ak Vám nevyhovuje čas osobného doručenia, pošlite prihlášku odfotografovanú, alebo zoskenovnanú aj s podpisom) Kapacita programu je 50 detí. Deti zapísané na podujatie budú v poradí, v ako bola prijatá riadne vyplnená prihláška. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktuje referát marketingu a komunikácie Trenčianskeho múzea lubos.hamaj@muzeumtn.sk alebo 0905 561 627.

Noc na Trencianskom hrade