Nový kamerový systém Trenčianskeho múzea

Nový kamerový systém Trenčianskeho múzea

Trenčianske múzeum v Trenčíne sa rozhodlo tento rok realizovať projekt nového kamerového systému v areáli Trenčianskeho hradu a v ďalších pobočkách múzea, Podjavorinské múzeum a centrálny depozitár v Novom Meste nad Váhom,  Draškovičovský kaštieľ v Čachticiach, Kúria Ambrovec v Beckove a Rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka v Uhrovci. Predmetom zákazky v hodnote takmer 50.000 Eur bola dodávka, inštalácia a sprevádzkovanie kamerového systému vo vyššie uvedených objektoch.

Realizácia kamerového systému na Trenčianskom hrade a pobočkách Trenčianskeho múzea v Trenčíne bola uskutočnená aj za podpory dotácie z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v oblasti prevencie kriminality. Projekt "Trenčiansky hrad proti kriminalite a vandalizmu s pomocou kamerového systému" bol zo strany Ministerstva vnútra podporený sumou 10.000 Eur. Projekt bol podávaný z dôvodu zastaraného a nedostatočne vybudovaného kamerového systému, čím dochádzalo k poškodzovaniu majetku Trenčianskeho múzea (znehodnocovanie fasád budov a informačných tabúľ, poškodzovanie automobilov). Hlavný dôvod predkladania projektu bola prevencia proti poškodzovaniu a odcudzovaniu zbierkových predmetov. Vzhľadom na to, že Trenčiansky hrad plánuje pre návštevníkov sprístupniť južné opevnenie, budúci rok bude kamerový systém doplnený aj do týchto priestorov.

V budúcnosti plánuje Trenčianske múzeum aj výmenu kamerového systému v interiéroch objektov. Rozšírenie a modernizácia kamerového systému pomôže Trenčianskemu múzeu v Trenčíne zaistiť nielen bezpečnosť a ochranu pamiatkových hodnôt, ale i bezpečnosť návštevníkov pri návšteve vybraných objektov.

Foto: Marika Nosálová