Nový regálový systém v centrálnom depozitári Trenčianskeho múzea v Trenčíne

Nový regálový systém v centrálnom depozitári Trenčianskeho múzea v Trenčíne

V rámci rozhodnutia premiestniť väčšinu svojich zbierkových predmetov za účelom ich trvalého odborného uloženia a ochrany do objektu centrálneho depozitára v Novom Meste nad Váhom sa Trenčianske múzeum v Trenčíne rozhodlo v tomto objekte inštalovať nový regálový systém, ktorý by plne pokrýval nároky múzea.

Projektovanie nového regálového systému sa začalo v roku 2016 s tým, že sa kládol dôraz na plné využitie kapacity daného priestoru. Regálový systém preto tvorí okrem blokov mobilných regálov i menší počet pevných regálov a špecifické úložné systémy napr. pre obrazy a militárie. Ku realizácii nového regálového systému v hodnote takmer 300 000 Eur pristúpilo Trenčianske múzeum na jeseň roku 2018. Nový systém poskytuje celkovú úložnú kapacitu o objeme 1 127 299,02 l, ploche 2 454,54 m2 a nosnosti 247 780 kg.

Medzi jeho ďalšie výhody okrem navýšenia kapacity nespochybniteľne patrí i prehľadnosť uložených predmetov, znížená miera prašnosti, rizika vzniku požiaru, rizika poškodenia, ukradnutia či vyššia ochrana pred svetlom.

Zároveň sa v rovnakom čase  v budove centrálneho depozitára inštaloval bezdrôtový systém na monitorovanie klimatických podmienok v miestnostiach. „Spolu s kamerovým systémom, bezpečnostnými opatreniami a ostatnou technikou na úpravu klimatických podmienok, ako klimatizácia, kúrenie, odvlhčovače a zvlhčovače vzduchu či UV fólie na oknách, sa môže centrálny depozitár Trenčianskeho múzea zaradiť medzi špičkové odborné pracoviská v rámci preventívnej ochrany zbierkových predmetov na Slovensku.“, uviedol riaditeľ Trenčianskeho múzea Peter Martinisko.