OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 2/2019

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 2/2019

Prenájom nebytového priestoru na prízemí budovy oddelenia Podjavorinské múzeum na Námestí Slobody č.4 v meste Nové Mesto nad Váhom.