Obnova knižničného fondu Trenčianskeho múzea v Trenčíne

Obnova knižničného fondu Trenčianskeho múzea v Trenčíne

Vďaka dotácii z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia sme v tomto roku mali možnosť nakúpiť 58 titulov nových odborných publikácií, ktoré obohatia a zmodernizujú knižnicu Trenčianskeho múzea v Trenčíne, presnejšie knižničný fond na oddelení Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom. Pri výbere sme sa snažili vyhovieť potrebám našich odborných zamestnancov, preto sú medzi zakúpenými titulmi zastúpené najmä odbory archeológia, história, etnológia, muzeológia a ochrana zbierkových predmetov. Z kníh však budú prezenčnou formou môcť čerpať tiež naši návštevníci a iní odborní i laickí záujemcovia.

     

Srdečne za poskytnuté finančné prostriedky ďakujeme.