Ochrana zbierok Trenčianskeho múzea v Trenčíne

Ochrana zbierok Trenčianskeho múzea v Trenčíne

Ochrana zbierok Trenčianskeho múzea v Trenčíne

 

Úlohou múzeí je zbierkové predmety nielen nadobúdať, ale aj ochraňovať – predlžovať ich životnosť. Trenčianske múzeum prostredníctvom Fondu na podporu umenia uskutočnilo nákup 5 kusov mobilných germicídnych žiaričov. Germicídne žiariče dezinfikujú vzduch od plesní a rôznych škodlivých mikroorganizmov (baktérie, vírusy, prvoky), čím zaručujú dezinfekciu depozitárov a dlhodobú ochranu zbierkových predmetov. Jeden kus zabezpečuje ochranu zbierkových predmetov fondu umelecká história. Tri kusy sú umiestnené v historických depozitároch, uchovávajúcich zbierku máp, kovových, drevených a sklenených predmetov i textílií. Posledný kus sa nachádza v etnografickom depozitári, kde prevažujú drevené predmety rôznych veľkostí.

Zakúpením a rozmiestnením germicídnych žiaričov v depozitároch múzeum zvýšilo stupeň ochrany zbierkových predmetov. Prevádzka žiaričov súčasne pozitívne vplýva na ochranu zdravia odborných zamestnancov pri vykonávaní prác respektíve manipulácii so zbierkovými predmetmi v depozitároch múzea. 

"Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia vo výške 2000 eur."

Spracoval: Mgr. Martin Malo