Odhalenie pamätnej tabule MUDr. Jána Ambra

Odhalenie pamätnej tabule MUDr. Jána Ambra

    Dňa 19. júna 2020 sa uskutočnilo slávnostné odhalenie pamätnej tabule významného beckovského rodáka MUDr. Jána Ambra. Slávnostný akt sa uskutočnil pri príležitosti 130. výročia jeho úmrtia. Pamätná tabuľa je zavesená priamo na jeho rodnom dome nesúcom názov Kúria Ambrovec, kde sa v súčasnosti nachádza novo zrekonštruované múzeum beckovských dejín.

    MUDr. Ján Ambro dosiahol prevratné úspechy v lekárskom odbore, bol pracovník pôrodníckeho oddelenia všeobecnej nemocnice vo Viedni, primár pôrodníckeho oddelenia krajinskej nemocnice v Bratislave, riaditeľ školy pre pôrodné asistentky a zakladateľ Ústavu na výchovu pôrodných asistentiek. Ako člen maďarskej lekárskej spoločnosti bol poverený vypracovať návrh na zníženie detskej úmrtnosti.

    Dôstojnosť tejto významnej udalosti výrazným spôsobom umocnila prítomnosť pozvaných hostí, medzi ktorými nechýbal starosta obce Beckov pán Peter Hladký, ďalej riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne pán Peter Martinisko, autor pamätnej tabule pán Strieženec, a tiež MUDr. Peter Kaščák, primár gynekologisko-pôrodníckej kliniky v Trenčíne.