Oprava hradbového múru

Oprava hradbového múru
V dôsledku havarijnej situácie pristúpilo tento rok Trenčianske múzeum v Trenčíne k rekonštrukcii hradbového múru v areáli Trenčianskeho hradu.  Cieľom rekonštrukcie, ktorá začala v druhej polovici júla tohto roka,  bolo zabezpečenie dobrého technického stavu hradbového múru a bezpečnosti návštevníkov pohybujúcich sa v areáli hradu. Počas stavebných prác sme pristúpili k oprave vonkajšej časťi opevnenia hradu v rozsahu od hradného objektu Kavalier až po tretiu vstupnú, tzv. Poveternú bránu Trenčianskeho hradu.

V rámci jednotlivých krokov vyspravenia múru bol múr očistený od nánosov hliny a rastúcej vegetácie predovšetkým v korune múru, bolo doplnené povypadávané kamenivo a opravená jeho celková vrchná časť. Rovnako sa pristúpilo k lokálnemu špárovaniu muriva a výmene nevhodných betónových schodiskových stupňov vedúcich k Južnému opevneniu za kamenné.